Databáze Historická korespondence online

historicka-korespondence.jpg

Historická korespondence online je portál shromažďující informace o projektech věnovaných zpracování historické korespondence spjaté s dějinami českých zemí od středověku po druhou polovinu 20. století, zejména pokud jde o digitální zpracování. Zároveň nabízí badatelským týmům redakční rozhraní pro základní popisy historické korespondence a umožňuje zapojení metadat do databázového systému. HIKO je aktivní projekt v neustálém rozvoji. Budeme vděčni, pokud dostaneme zpětnou vazbu od uživatelů a pokud se podaří rozšířit spolupráci s dalšími projekty zaměřenými na historickou korespondenci.


Vznik stránek HIKO byl iniciován pracovníky Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR a pracovníky Masarykova ústavu a Archivu AV ČR a realizován pracovníky Knihovny AV ČR. Projekt se stále rozvíjí a rozšiřuje. Koncepčně a z hlediska technologického navazuje na dlouhodobou spolupráci Filosofického ústavu AV ČR s projekty řešenými na University of Oxford – Early Modern Letters Online (EMLO) a Cultures of Knowledge. S oxfordskými kolegy je rozvoj HIKO průběžně konzultován, zejména s ohledem na udržení kompatibility s databází EMLO a na možné budoucí zapojení dat do evropské infrastruktury. S oxfordskými partnery sdílíme přesvědčení, že digitální revoluce posledních desetiletí může poskytnout nástroje, které značně usnadňují studium rozvoje komunikačních a korespondenčních sítí od středověku po moderní dobu. Shromáždění velkého množství metadat a standardizace prostředků popisu a zpracování je předpokladem efektivní spolupráce při vývoji nových digitálních nástrojů, nových vědeckých metod a nových historiografických poznatků v rámci tohoto badatelského pole. Věříme, že projekt bude významným příspěvkem k rozvoji sféry digital humanities v ústavech Akademie věd a že se stane platformou ke spolupráci s dalšími pracovišti, týmy a projekty mimo Akademii. Projekt HIKO je financován ze zdrojů Dariah.cz, Strategie AV21 a NAKI.