Primary tabs

Konferenz: Der Führer der Nation Franz Lad. Rieger und sein Ort in der tschechischen und österreichischen Politik, Kultur und Wissenschaft 11.12. 2018 to 12.12. 2018
Seminář: Sociální otázka, demokracie a sociální revolta. Boj o charakter (československého) státu 6.12. 2018 to 7.12. 2018
Workshop: Aufbruch zu Demokratie und Nationalstaatlichkeit in Mittel- und Ostmitteleuropa? Aktuelle Forschungen mit Fokus auf die lokale Ebene (1917–1923) 3.12. 2018 to 4.12. 2018
Konference: Volební kultura v Praze (1918–2018) 14.11. 2018 to 15.11. 2018
Exploring refugee data. Hands-on workshop on refugees and digital humanities 12.11. 2018 to 13.11. 2018
Týden vědy a techniky AV ČR 5.11. 2018 to 11.11. 2018
CfP: “1938” and the Politics of Homogenization. Protecting the Nation in Europe on the Eve of WWII 10.10. 2018 to 12.10. 2018
Conference: The Local and the Regional Dimensions of 1918/19. A Comparison 4.10. 2018 to 6.10. 2018
Colloquia on Modern Jewish History, Spring 2018 / Seminář k moderním židovským dějinám, jaro 2018 19.6. 2018
Přednáška Jindřicha Marka: Josef Truhlář a české učené společnosti 18.6. 2018
Mezinárodní den archivů. Komentované prohlídky výstavy: Zdeněk Nejedlý. Známý – neznámý? Svědectví fotografií 11.6. 2018
Mezinárodní den archivů. Komentované prohlídky výstavy: Zdeněk Nejedlý. Známý – neznámý? Svědectví fotografií 11.6. 2018
Fotografická soutěž Po stopách T. G. Masaryka 5.6. 2018 to 31.8. 2018
Colloquia on Modern Jewish History, Spring 2018 / Seminář k moderním židovským dějinám, jaro 2018 29.5. 2018
Výstava: Zdeněk Nejedlý. Známý – neznámý? Svědectví fotografií 28.5. 2018 to 27.6. 2018
Výzkumné semináře MÚA – jaro 2018 28.5. 2018
Prezentace knihy: Jakž lidé hodnověrní zprávu činí. Formy písemné komunikace v raném novověku 28.5. 2018
Seminář: Městská historiografie raného novověku 28.5. 2018
Výzkumné semináře MÚA – jaro 2018 14.5. 2018
Přednáška Tomáše W. Pavlíčka v Berouně: Čechy, nejateističtější země Evropy? Historické podmínky a souvislosti sekularizace 10.5. 2018
Svět knihy Praha 2018 10.5. 2018 to 13.5. 2018
Přednáška T. W. Pavlíčka: Jakým jazykem přesvědčit mecenáše? Zdvořilost a vliv komunikačních strategií v dopisech největšímu českému mecenáši, Josefu Hlávkovi 3.5. 2018
Přednáška: Anarchie a demokracie před 100 lety? Česko a Bavorsko mezi monarchií a republikou 26.4. 2018
Prezentace knih Martina Klečackého: Český ministr ve Vídni. Ve službách císaře, národa a politické strany & Český konzul ve Vídni I., II. 26.4. 2018
Přednáška Martina France: Exotika v družstevní kuchyni. Fenomén exotiky v české gastronomii od 50. do 80. let 20. století 17.4. 2018
Lucie Merhautová: Wien als „Brücke nach Europa“. Der Übersetzer Emil Saudek und Wiener Literaten 17.4. 2018
Colloquia on Modern Jewish History, Spring 2018 / Seminář k moderním židovským dějinám, jaro 2018 17.4. 2018
Výzkumné semináře MÚA – jaro 2018 16.4. 2018
Konferenz: Demokratische Monarchie, undemokratische Republik? Kontinuitäten und Brüche zwischen Monarchie und Republik in Mitteleuropa 12.4. 2018 to 13.4. 2018
Colloquia on Modern Jewish History, Spring 2018 / Seminář k moderním židovským dějinám, jaro 2018 10.4. 2018
Seminář 3.4. 2018
Colloquia on Modern Jewish History, Spring 2018 / Seminář k moderním židovským dějinám, jaro 2018 27.3. 2018
Přednáška: Dějiny stravování 20. století. První republika 20.3. 2018
Výzkumné semináře MÚA – jaro 2018 19.3. 2018
Colloquia on Modern Jewish History, Spring 2018 / Seminář k moderním židovským dějinám, jaro 2018 13.3. 2018
Výstava: Češi a Čechy polskýma očima (1830–1848) 12.3. 2018 to 13.4. 2018
Křest knihy: Únor 1948 očima poražených. Záznam diskusí československých exilových politiků z let 1949–1950 8.3. 2018
Prezentace knihy Výchova kněží v Čechách a jejich role v náboženské kultuře (1848–1914) 5.3. 2018
Workshop: Digitální edice v ČR. Problémy a perspektivy 5.3. 2018
Konference: Lídři, zákulisní aktéři či nečinní přihlížející? Česko-německé vyrovnání na přelomu 19. a 20. století z pozic představitelů státní správy a samosprávy 2.3. 2018
Konference: Cestovatelské fotografie – péče o fotografie ve fondech a sbírkách 21.2. 2018
Výstava: Syn pouště. Cestovatel a fotograf Alois Musil (1868–1944) 21.2. 2018 to 13.4. 2018
Představení knihy: František Kutnar: Děkuji životu. Vzpomínky a zápisy českého historika 15.2. 2018
Výstava: Poslanci na Říšské radě ve Vídni za lounský volební obvod 13.2. 2018 to 15.4. 2018
Exhibition: Force of Nature. J.V. Daneš and the Pacific 30.1. 2018
Přednáška Ines Koeltzsch „T. G. Masaryk a Židé: Dějiny ambivalentního vztahu“ 23.1. 2018
Výzkumné semináře MÚA AV ČR – podzim 2017 8.1. 2018