Výzkumné semináře MÚA AV ČR – podzim 2022

Datum konání: 
10. 10. 2022, 15:00
14. 11. 2022, 15:00
28. 11. 2022, 15:00
12. 12. 2022, 15:00