Konference: Volební kultura v Praze (1918–2018)

Datum konání: 
14. 11. 2018, 0:00 to 15. 11. 2018, 0:00

Místo konání: VŠ CEVRO Institut, Jungmannova 28/17, 110 00 Praha1

Pořádají:

 • Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
 • Centrum středoevropských studií, společné pracoviště Vysoké školy CEVRO Institut, z. ú., a Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.
 • Vysoká škola CEVRO Institut, z. ú.

Vědecká konference je pořádána s podporou hlavního města Prahy v rámci projektu 100 let vzniku samostatného československého státu

 

Program

 

Středa 14. 11. 2018

14.00 – 14.30: zahájení konference a přivítání konferenčních účastníků a hostů

 • prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D., rektor Vysoké školy CEVRO Institut, z. ú.
 • PhDr. Luboš Velek, Ph.D., ředitel Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.
 • doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D., MÚA AV ČR & Centrum středoevropských studií VŠ CEVRO Institut, z. ú.

14.30 – 16.30: I. Optika a perspektivy pražských voleb

(panel moderuje doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D., MÚA AV ČR & Centrum středoevropských studií VŠ CEVRO Institut, z. ú.)

 • doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích): Prvorepubliková a dnešní Praha z politického hlediska: několik úvah k jejich srovnávání 
 • PhDr. Petr Valenta, Ph.D. (Centrum středoevropských studií, Vysoká škola CEVRO Institut, z. ú.): Volby přístavu na dohled: volební kontinuity a cézury v pražských Holešovicích ve 20. století
 • JUDr. Miroslav Sylla (Vysoká škola CEVRO Institut, z. ú.): Postavení Prahy v rozpravách nad ústavou
 • doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Ústav dějin křesťanského umění): Parlamentní volby první Československé republiky a jejich reflexe ze strany Svatého stolce

16.30 – 17.00 přestávka na občerstvení

17.00 – 19.00: II. Témata a osobnosti volebních klání

(panel moderuje PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D., Vysoká škola CEVRO Institut, z. ú.)

 • JUDr. Bc. Pavel Vetešník, Ph.D. (Vysoká škola CEVRO Institut, z. ú.): Soudní kontrola veřejné správy zajišťovaná prvorepublikovým volebním soudem
 • JUDr. et PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (Vysoká škola CEVRO Institut, z. ú.): Advokáti v pražském zastupitelstvu v období první republiky
 • Mgr. Jiří Š. Cieslar (Vysoká škola CEVRO Institut, z. ú., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem): Dr. J. Brabec – dlouholetý představitel komunální elity v Karlíně
 • PhDr. Martin Dolejský (Městské muzeum v Čelákovicích): Rudý pás kolem Prahy: meziválečná KSČ v Praze (volební výsledky, program, taktika, osobnosti)

 

Čtvrtek 15. 11. 2018

9.00 – 11.00: III. Volební soupeření mimo parlament a radnice

(panel moderuje doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D., Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova)

 • Mgr. Jana Ratajová, Ph.D. & PhDr. Milada Sekyrková, CSc. & PhDr. Lenka Vašková (Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy): Volby rektorů na pražských univerzitách a jejich proměny v letech 1848–1945
 • PhDr. Kamila Mádrová, Ph.D. (Archiv Českého vysokého učení technického v Praze): Volba rektorů pražské (poly)techniky z pohledu utváření identity vysoké školy
 • Mgr. et Bc. Svatopluk Herc (Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i.): Volby do správní rady Akciové společnosti strojírny dříve Breitfeld, Daněk i spol. optikou proměňujících se vazeb firmy s bankami
 • PhDr. Bc. Tomáš Gecko, Ph.D. & PhDr. et Mgr. Kristýna Kaucká, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i.): Z radnice do managementu: volební klání na půdě Průmyslových podniků hlavního města Prahy (1920–1938)

11.00 – 11.30 přestávka na občerstvení

11.30 – 13.30: IV. Aktuální souřadnice a trajektorie volebního pole

(panel moderuje doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D., Pedagogická fakulta Ostravské univerzity)

 • PhDr. Petr Sokol, Ph.D. (Vysoká škola CEVRO Institut, z. ú.): Volební Praha a její srovnání s hlavními městy postkomunistického regionu
 • Mgr. Jakub Charvát, Ph.D. (Metropolitní univerzita Praha, katedra politologie a humanitních studií): Jít štěstíčku naproti? Volební reforma před volbami do zastupitelstev hlavního města Prahy 2010
 • Ing. Mgr. Daniel Kerekeš (Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, katedra politologie): Soudobá volební geografie Prahy: hledání nových vysvětlujících proměnných
 • Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D. (Vysoká škola CEVRO Institut, z. ú.): Katalyzátor, nebo brzda: fenomén nových stran a hnutí v Praze

14.00 předpokládaný konec konferenčního jednání

 

volby_q.jpg?itok=8Sw4MfUw Volby do zastupitelských orgánů, na prvním místě parlamentní volby a volby do obecních samospráv, náležejí k základním pilířům liberálně-demokratických politických systémů. Oprávněně tak patří k frekventovaným tématům veřejných debat a odborného diskursu napříč sociálními vědami (historické vědy, politologie, sociologie, správní věda a právo, mediální studia ad.). Ve 20. století prošla volební kultura střední Evropy, české země nevyjímaje, dynamických vývojem, a to nejen v závislosti na proměně ústavních a politických systémů, ale i moderních médií a komunikačních strategií a technologií. Volební kultura nebyla formována jen proměnou volebních pravidel, zvyklostí a způsobů jednání volebních aktérů podílejících se na volebním procesu, ale i dramatickou proměnou hodnotového systému středoevropského či českého voličstva. Volební kultura se stala kolbištěm konkurenčních ideologií v čele s nacionalismem, liberalismem, socialismem, konfesionalismem a politickým stavovstvím, nemluvě o moderních a postmoderních politických směrech a tendencích.

Pro Českou republiku je rok 2018 „supervolebním rokem“: Prezidentské, senátní a komunální volby se konají souběžně se stoletým výročím vyhlášení Republiky československé (28. 10. 1918) a pětadvacetiletým výročím vzniku České republiky (1. 1. 1993). Volby tak představují trvale přítomné téma historicky jubilejního roku 2018. Konceptualizace voleb jako důležitého společenského a historického fenoménu umožňuje pohlédnout na české a středoevropské dějiny 20. století optikou voleb jako základního demokratického mechanismu, konfrontujícího hodnotové systémy, politické a ekonomické ideologie a v neposlední řadě i generace voličů.

 

Program (pdf)

Call for papers (pdf)