Konference: Prezidentův osudový úděl. Ke 150. výročí narození dr. Emila Háchy

Datum konání: 
3. 10. 2022, 9:00 to 16:45

Pořádají: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.; Badatelský nadační fond Anny a Jaroslava Krejčích

Místo konání: Vila Lanna, V sadech 1, Praha 6

 

Program

hacha.jpg?itok=uFMtQazH 9.00–9.15 Zahájení

9.15–9.45 Josef Tomeš: Trojí život Emila Háchy

9.45–10.15 Dominik Macek: Strážce právního státu

10.15–10.30 Diskuse

10.30–10.45 Přestávka

10.45–11.15 Pavel Suk: Prezident druhé republiky

11.15–11.45 Jan Boris Uhlíř: Mezi přežitím a odbojem. Tragédie protektorátního prezidenta

11.45–12.15 Diskuse

12.15–13.30 Oběd

13.30–14.00 Hácha hudbou obklopený

Komentované hudební intermezzo. Viktor Velek et al.

14.00–14.20 Jaromír Slomek: Neznámý český básník a překladatel

14.20–14.40 Josef Tomeš: Lidé kolem Emila Háchy

14.40–15.00 Martin Piják: Zapomenutý kancléř. Příběh dr. Augusta Popelky

15.00–15.15 Diskuse

15.15–15.30 Přestávka

15.30–16.00 Jaroslav Rokoský: Druhý život aneb. V hrobě člověk vydrží mnoho

16.00–16.30 Diskuse

16.30–16.45 Závěrečné slovo: O spravedlivý soud historie

 

Program (PDF)