Prezentace knihy Marka Cornwalla: Čertova zeď. Život a smrt Heinze Ruthy

Datum konání: 
28. 3. 2022, 17:00
30. 3. 2022, 17:00

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., a Nakladatelství Academia ve spolupráci s Goethe-Institutem Česká republika, Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a katedrou historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci

srdečně zvou na představení českého překladu knihy The Devil’s Wall. The Nationalist Youth Mission of Heinz Rutha,

kterého se zúčastní její autor Mark Cornwall a překladatel Jan Seidl.

 

Místo konání:

  • 28. 3. 2022, Goethe-Institut Česká republika, velký sál (2. patro), Masarykovo nábřeží 32, Praha 1
  • 30. 3. 2022, Krajská vědecká knihovna v Liberci, malý sál (4. patro)

rutha.jpg?itok=6nr43cx_

 

Mark Cornwall, Čertova zeď. Život a smrt Heinze Ruthy, Praha 2021.

Nedaleko Osečné vystupuje ze země skalní útvar podobající se dlouhé zdi, kterou podle pověsti oddělil čert Němce od Čechů. Mark Cornwall vypráví příběh zdejšího rodáka Heinze Ruthy, průkopníka meziválečného sudetoněmeckého hnutí mládeže, jež se snažilo znovu prosadit německou dominanci v Čechách, přičemž kladlo důraz na roli mužské pospolitosti. Významnou součástí výkladu je analýza Ruthovy potlačené sexuality. V roce 1937 byl tento spolupracovník Konrada Henleina obviněn ze svádění mladíků, což vedlo k jeho uvěznění, sebevraždě a posléze k vyobcování z paměti sudetoněmeckého společenství. Cornwall předkládá radikálně nový pohled na česko-německý zápas v první polovině 20. století, když zpochybňuje představu, že všichni Sudetští Němci byli nacisté, a podává nové vysvětlení britského appeasementu vůči Hitlerovi. Jako první historik vůbec otevírá dlouho tabuizovanou otázku vztahu mládí, homosexuality a nacionalismu.

 

Mark Cornwall vystudoval historii na Univerzitě v Leedsu, působil na univerzitách v Exeteru, Oxfordu a v Dundee, od roku 2004 je profesorem moderních evropských dějin na Univerzitě v Southamptonu. Zabývá se středoevropskými dějinami 19. a 20. století s těžištěm ve výzkumu závěrečné etapy dějin habsburské monarchie a dějin českých zemí. Publikoval knihu o propagandě za první světové války The Undermining of Austria-Hungary. The Battle for Hearts and Minds, která dodnes patří ke stěžejním pracím analyzujícím příčiny a okolnosti rozpadu mnohonárodnostního Rakouska-Uherska. Mark Cornwall je editorem řady publikací, naposledy knihy mezinárodního kolektivu historiků věnované otázkám sarajevského atentátu v roce 1914 Sarajevo. Sparking the First World War. Již od roku 1986, kdy začal svůj výzkum s profesorem Zbyňkem Zemanem v Oxfordu, se zabývá problematikou česko-německých vztahů. Markantním výsledkem je průlomová kniha The Devil’s Wall. The Nationalist Youth Mission of Heinz Rutha, jejíž český překlad vyšel v roce 2021 v rámci prestižní řady České moderní dějiny Nakladatelství Academia a Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. V současnosti se věnuje pramennému a teoretickému výzkumu dějin velezrady v éře Františka Josefa I. Mark Cornwall je dlouholetým propagátorem českých studií ve Spojeném království, za což byl mimo jiné vyznamenán v roce 2019 Ministerstvem zahraničních věcí ČR, které mu udělilo stříbrnou medaili Jana Masaryka za výrazný příspěvek k rozvoji česko-britských vztahů.

V roce 2021 mu byla Akademií věd České republiky udělena Čestná oborová medaile Františka Palackého za zásluhy v historických vědách, která bude předána na úvod prezentace v Praze 28. 3. 2020.

 

Pozvánka, 28. 3. 2022 Praha (PDF)

Plakát, 28. 3. 2022 Praha (PDF)

Pozvánka, 30. 3. 2022 Liberec (PDF)

Plakát, 30. 3. 2022 Liberec (PDF)