Přednáška Lukáše Holečka: Deníky Václava Tilleho

Datum konání: 
24. 2. 2022, 17:00

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla si vás dovolují pozvat na přednášku.

Online přes ZOOM (odkaz zde)

tille.jpg?itok=P0M_AhSo

 

Deníky Václava Tilleho (1867–1937) představují pozoruhodný a cenný historický pramen, tím spíše, že až do nedávné doby byla jejich ucelená podoba veřejnosti téměř neznámá. Tyto deníky totiž neosvětlují pouze okolnosti života významného vědce a divadelního publicisty, ale originálně glosují neobyčejně pestré dění v kruzích meziválečné intelektuální elity, kde se prolínají osudy politiků, herců, kritiků, profesorů, diplomatů... V rámci edičního projektu řešeného ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR od roku 2020 vzniká dvousvazková komentovaná edice Tilleho deníků z let 1927–1937. Přednáška se zaměří jak na koncepci edice, osudy autorovy písemné pozůstalosti, tak i na vlastní obsah a význam deníků v historických souvislostech.

 

Mgr. Lukáš Holeček, Ph.D., literární historik a editor, vystudoval dějiny české literatury na FF UK v Praze. Působí v Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Zabývá se především meziválečnou literaturou, dějinami literární kritiky a ediční prací.