Nařízení ředitele MÚA č. 1/2020 – o opatřeních v souvislosti s mimořádnou situací v důsledku pandemie koronaviru

Datum konání: 
12. 3. 2020, 0:00 to 14. 4. 2020, 0:00

NAŘÍZENÍ ŘEDITELE č. 1/2020

o opatřeních v souvislosti s mimořádnou situací v důsledku pandemie koronaviru

V souvislosti s mimořádnou a časově neomezenou situací v důsledku pandemie koronaviru je nezbytné přijmout určitá mimořádná pravidla a omezení, která ovlivní standardní chod Masarykova ústavu a Archivu AV ČR (MÚA).

  1. Vyzývám všechny zaměstnance MÚA, aby sledovali aktuální zprávy o vývoji zdravotní situace v ČR, resp. v zemi, kde pracují, respektovali nařízení a doporučení příslušných orgánů veřejné správy a chovali se maximálně zodpovědně vůči zdraví svému i zdraví ostatních osob.
  2. Provoz služeb archivu a knihovny MÚA (včetně badatelny) zatím zůstává bez omezení jak pro zaměstnance MÚA, tak pro veřejnost. Přístup na půdu ústavu však bude odepřen všem osobám, které budou jevit viditelné známky respiračních onemocnění, resp. zvýšené tělesné teploty apod.
  3. Všichni zaměstnanci MÚA jsou povinni neprodleně informovat ředitele ústavu, vedoucí(ho) svého oddělení a personální oddělení (Bc. E. Tůmovou) o svém přechodu do stavu nemocných (neschopenka), resp. čerpání „sick day“. Zároveň ředitele ústavu a vedoucí(ho) svého oddělení neprodleně informují o svém případném kontaktu s osobami infikovanými koronavirem, resp. osobami, které se nacházejí v jakékoli formě zdravotní karantény.
  4. Až do odvolání nebude MÚA pořádat žádné konference, semináře, workshopy, prezentace, výstavy apod. Toto se týká i pondělních výzkumných seminářů MÚA. Uvedené akce lze sice připravovat (pro letní a podzimní termíny), ale s vědomím, že mohou být zrušeny. V souvislosti s těmito přípravami je nezbytné vyvarovat se vzniku všech finančních závazků ze strany MÚA a jeho zaměstnanců, které by v případě budoucího zrušení plánovaných akcí vedly k ekonomickým ztrátám MÚA, resp. poskytovatelů účelové podpory realizované na půdě MÚA. Přípravy všech podobných akcí budou bez výjimky konzultovány s vedením ústavu a jeho THS.
  5. Naplánovaná školení spisové služby zatím budou probíhat, ale budou omezena počtem účastníků a jejich čestným prohlášením o bezinfekčnosti.
  6. Až do odvolání pozastavuji všechny služební cesty zaměstnanců MÚA do zahraničí. Realizaci v nedávné minulosti již povolených leč zatím nerealizovaných služebních cest neprodleně konzultujte s ředitelem ústavu a vedoucí(m) svého oddělení. Při plánování budoucích zahraničních cest dbejte při rezervaci letenek, jízdenek, ubytování apod. toho, aby v případě možného zrušení cesty nevznikly MÚA žádné náklady v podobě storno-poplatků, propadlých jízdenek apod. Každý podobné záměry předem konzultuje s THS.
  7. Domácí služební cesty realizované prostředky veřejné dopravy pokud možno omezte na nezbytné minimum.

Cílem přijatých opatření je chránit zdraví pracovníků MÚA, udržet základní chod ústavu po co nejdelší dobu a minimalizovat hospodářské ztráty MÚA.

 

Praha, 12. března 2020.

PhDr. Luboš Velek, Ph.D.

ředitel MÚA AV ČR

Nařízení ředitele MÚA č. 1/2020 (PDF)