Konference Odkaz Jaroslava Krejčího

Datum konání: 
17. 2. 2016, 8:45 to 20:00

konference-krejci-2016.jpg?itok=sSeuMj6v Pořádají: Badatelský nadační fond Anny a Jaroslava Krejčích; Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Datum a místo konání: 17. 2. 2016, Vila Lanna, Praha 6, V sadech 1

 

8,45 – 9,15  Prezence

9,15 – 9,30  Slavnostni zahájení

  • Josef Tomeš, předseda správní rady Badatelského nadačního fondu Anny a Jaroslava Krejčích
  • Luboš Velek, ředitel Masarykova ústavu a Archivu AV ČR

9,30 – 9,50  Josef Tomeš: Moderni polyhistor. Nad životem a dilem Jaroslava Krejčiho

9,50 – 10,15  Theodor Beran: Zapomenutý národohospodářský přínos

10,15 – 10,40  Karel Černý: Srovnávací analýza světových civilizací

10,40 – 11,00  Diskuse

11,00 – 11,15  Přestávka

11,15 – 11,40  Milan Hauner: Integrovaná společenská věda a teorie revolucí

11,40 – 12,00  Vilém Prečan: Politická a kulturní činnost profesora Krejčího v exilu

12,00 – 12,30  Diskuse

 

12,30 – 13,30  Oběd

 

13,30 – 13,50  Václav Pavlíček: Jaroslav Krejčí a Hlávkova nadace

13,50 – 14,10  Radek Schovánek: Zápas s filakokraty. Persekuce nezávislého českého intelektuála v 50. a 60. letech 20. století

14,10 – 14,30  Aleš Prázný: Návraty Evropana do vlasti

14,30 – 14,45  Diskuse

14,45 – 15,00  Přestávka

15,00 – 16,00  Fenomén Jaroslav Krejčí v paměti přátel a spolupracovníků

(Olesa Pašková, Hana Kartňáková, Jana Krčmová, Jindřich Beránek, Miroslav Krupička, Jiří Ryba)

16,00 – 16,10  Závěrečné slovo

16,10 – 16,35  Projekce filmu Jiřího Vondráka Mezi demokracií a diktaturou

 

17,30 – 20,00  Společenský večer

Hudební introdukce:

Vojtěch Velek (violoncello) s klavírním doprovodem doc. Věry Langerové

Ondřej Tuček (klavír)

 

Svoji účast laskavě potvrďte dr. Josefu Tomešovi na e-mailu: tomes@mua.cas.cz

 

Program (pdf)