Workshop: Historická korespondence v digitální éře

Datum konání: 
9. 12. 2019, 9:00 to 17:30

Místo konání: Vila Lanna, V sadech 1, Praha 6

 

Cílem workshopu je prezentace vznikajícího portálu Historická korespondence online (https://historicka-korespondence.cz), jeho evropských inspiračních zdrojů, koncepce, technického řešení, problémů a vizí, a to včetně aktuálních korespondenčních celků, které jsou zpracovávány. Portál by měl v budoucnu shromažďovat informace o projektech věnovaných zpracování historické korespondence spjaté s dějinami českých zemí od středověku po druhou polovinu 20. století, zejména pokud jde o digitální zpracování. Zároveň nabízí badatelským týmům redakční rozhraní pro základní popisy historické korespondence a umožňuje zapojení metadat do databázového systému.
V druhé části workshopu proběhne diskuse u kulatého stolu o možnostech digitálního zpracování historické korespondence a možné koordinaci probíhajících projektů. Pozváni jsou editoři, editorky a další badatelé zpracovávající významné celky historické korespondence z širokého časového období od středověku po současnost.

 

historicka_korespondence_net_002_stranka_1.jpg

Program

 

 • 9.00 Prezentace účastníků
 • 9:20 Zahájení: Ondřej Ševeček (Filosofický ústav AV ČR) – Luboš Velek (Masarykův ústav a Archiv AV ČR)
 • 9.30 Vladimír Urbánek (Filosofický ústav AV ČR): Od databáze Early Modern Letters Online k portálu Historická korespondence online: digitální možnosti zpracování a výzkumu bohemikální korespondence
 • 10.00 Martin Lhoták (Knihovna AV ČR): Historická korespondence – příprava technického řešení
 • 10:15 Diskuse
 • 10:40 Přestávka na kávu
 • 11:00 Martin Jemelka – Tomáš Gecko (Masarykův ústav a Archiv AV ČR): Masarykova historická korespondence
 • 11:30 Vladimír Urbánek – Miloš Caňko (Filosofický ústav AV ČR): Zpracování korespondence Milady Blekastad-Topičové: příspěvek k vědecké a kulturní komunikaci období studené války
 • 12.00 Diskuse
 • 12.30 Přestávka na oběd
 • 13.30–15.30 Kulatý stůl k tematice digitálního zpracování historické korespondence. Moderují Martin Jemelka a Vladimír Urbánek
 • 16.00 Na workshop volně naváže uvedení nově vydaného svazku první části korespondence J. A. Komenského v rámci edice J. A. Comenii Opera omnia / Dílo J. A. Komenského 26/I. Publikaci představí editoři spisu Martin Steiner, Tomáš Havelka a Vladimír Urbánek.

 

Program (pdf)