Workshop: Digitální edice v ČR. Problémy a perspektivy

Datum konání: 
5. 3. 2018, 13:00 to 16:00

Místo konání: MÚA AV ČR, Gabčíkova 10, Praha 8

Pořadatelé: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.; Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

digitalni-edice_b.jpg

Cílem neformálního workshopu je společně se zamyslet nad současným stavem, potřebami a perspektivou digitálních edic v českém akademickém prostředí. Chtěli bychom představit současné či plánované projekty digitálních edic ve třech ústavech Akademie věd ČR, vyměnit si dosavadní zkušenosti a porovnat potřeby a dobrou praxi z odlišných oborů (jazykověda, literární věda, historie). Předpokládáme, že zástupci každého z ústavů budou prezentovat své projekty a plány (předpokládáme dvě prezentace za ústav během max. jedné hodiny) a vymezí oblasti, v nichž shledávají nedostatky nebo se potýkají s obtížemi. V prezentacích a následné diskusi se lze zaměřit například na:

  • standardy a přenos metodologie tradičních edic do digitálních formátů,
  • technologické zázemí a softwarové nástroje,
  • problematiku hybridních edic.

Po prezentacích bude nad kávou následovat diskuse o potřebách a možnostech užší spolupráce, včetně případných společných projektů.

 

Účast možná po registraci emailem na frankl@mua.cas.cz.

 

Program

  • Alena M. Černá (ÚJČ): Elektronické edice v oddělení vývoje jazyka (z pohledu editora)
  • Jiří Flaišman – Michal Kosák (ÚČL): Nová podoba Kritické hybridní edice
  • Vratislav Doubek – Helena Kokešová (MÚA): Korespondence TGM mezi tradiční edicí a korespondenčními sítěmi
  • Jiří Poláček, Boris Lehečka (ÚJČ): Životní cyklus elektronické edice (nástroje, formáty, publikace)
  • Michal Frankl (MÚA): Online edice EHRI: editace dokumentů v doméně Holocaust Studies

Workshop se koná v rámci programu Strategie AV21 „Paměť v digitálním věku“.

 

Tisk (pdf)

Add to My Calendar