Výstava: Češi a Čechy polskýma očima (1830–1848)

Datum konání: 
12. 3. 2018, 0:00 to 13. 4. 2018, 0:00

vystava_cesi_a_cechy_polskyma_ocima_2018 Vernisáž: 12. 3. 2018, 17:00

Místo konání: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2. patro hlavního schodiště, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

Cílem výstavy je představit, jak Poláci v polovině 19. století vnímali Čechy jako zemi a Čechy jako formující se národ. Nutně tak srovnávali vlastní situaci po Listopadovém povstání s činností české národní elity v době předbřeznové. Nejdůležitější kontakty mezi Čechy a Poláky byly navázány, když zavládlo jaro národů, na Slovanském sjezdu v Praze roku 1848. Kteří Češi byli zapojeni do této spolupráce? Na polské straně se objeví se známá jména A. Mickiewicze, F. Chopina či E. Chojeckého, ale i některé dosud neznámé pohledy.

Klíčovými představiteli byli na obou stranách učenci. Jak a kde vědci navázali kontakty, jaká byla jejich vzájemná spolupráce, v jakých oblastech docházelo ke kulturní výměně? A jakou roli zde sehráli „nositelé ruských řádů“? Šlo nejen o výměnu publikací, ale také o sdílení zkušeností, přenos forem organizace učených společností. V neposlední řadě jde o ocenění a jmenování zahraničních kolegů členy vlastní učené společnosti.

 

Plakát (pdf)

Add to My Calendar