Zpravodaj Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.

zpravodaj2016.jpg?itok=acZaxlE4 Zpravodaj MÚA vychází jednou ročně, přináší přehled činnosti ústavu a jeho jednotlivých oddělení. Soustřeďuje zejména informace o pořádaných akcích (mezinárodní konference, semináře, přednášky, prezentace, výstavy apod.), výběrovou knižní a článkovou bibliografii pracovníků ústavu s anotacemi, přehled archivní práce, různé rozhovory, medailony, články a zajímavosti.