Výzkumné semináře Institutu mezinárodních studií FSV UK a MÚA AV ČR – podzim 2015

Datum konání: 
5. 10. 2015, 0:00
19. 10. 2015, 15:00 - 16:30
2. 11. 2015, 15:00 - 16:30
23. 11. 2015, 15:00 - 16:30
30. 11. 2015, 15:00 - 16:30
7. 12. 2015, 15:00 - 16:30
14. 12. 2015, 15:00 - 16:30
18. 1. 2016, 15:00 - 16:30

vyzkumne-seminare_2015-podzim.jpg?itok=qadRUjl6Vždy v pondělí od 15:00

Zasedací místnost ÚČL AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1 (schodiště C, 3. patro)

 

  • 5. 10. 2015

Filip Šisler (FSV UK): Politika Ceauseskova režimu v Rumunsku a Živkovova režimu v Bulharsku vůči národnostním menšinám na příkladu sedmihradských Maďarů a bulharských Turků

Prezentace projektu F. Šislera se ze zdravotních důvodů neuskuteční v původně ohlášeném termínu. Náhradní datum bude oznámeno.

 

  • 19. 10. 2015

Tomáš W. Pavlíček (MÚA): Proměny náboženské kultury v Čechách v 2. pol. 19. století: Výzkum náboženských praktik a sociální analýza kněžského povolání

 

  • 2. 11. 2015

Martin Franc / Alena Míšková / Miroslav Kunštát (MÚA): Dějiny ČSAV: Východiska – metody – první výsledky

 

  • 23. 11. 2015

Torsten Lorenz (FSV UK): The cooperative movement and rural modernization in Central and Eastern Europe, 1850–1940

 

  • 30. 11. 2015

Martin Klečacký (MÚA): Český ministr krajan. Role českého zástupce v předlitavské vládě

 

  • 7. 12. 2015

Martin Zückert (Collegium Carolinum): Na okraj socialistické modernizace? Strukturální plánování, environmentální politika a změna krajiny v horských oblastech na Slovensku 1945–1970 / Am Rande der sozialistischen Modernisierung? Strukturplanung, Umweltpolitik und Landschaftswandel in den slowakischen Bergregionen

 

  • 14. 12. 2015

Mikuláš Zvánovec (FSV UK): Obranná práce na česko-německé jazykové hranici: Role českých a německých obranných spolků při kulturním pronikání do národnostně smíšených oblastí českých zemí v Habsburské monarchii a v Československu (1880–1938)

 

  • 18. 1. 2016

Pavel Kladiwa (FF OU): Jazyková/národnostní statistika v Předlitavsku a za první republiky: spory, polemiky, konflikty

 

Program (pdf)

 

Add to My Calendar