Knihovna

Vedoucí: Ing. Jana Dvořáková
  • +420 286 010 543
  • dep. +420 286 010 119

Knihovna MÚA AV ČR je veřejně přístupná, tvoří ji dvě samostatné knihovny.


Knihovna bývalého samostatného Masarykova ústavu AV ČR, která pečuje o původní fond Knihovny T. G. Masaryka (v majektu Ústavu T. G. Masaryka, o. p. s.) a nový knihovní fond budovaný od roku 1995.

Knihy k prezenčnímu studiu lze objednávat u Ing. Jany Dvořákové. Více o knihovně.

 

Výpůjční doba

Pondělí: 8,30 – 15,00
Středa: 8,00 – 12,00
Čtvrtek: 8,00 - 12,00

Z důvodů stěhování knihovních fondů do nového depozitáře je knihovna MSÚ pro veřejnost do odvolání uzavřena.

Knihovna bude opět přístupná po přestěhování do Gabčíkovy ul. (předpokládané otevření v listopadu 2017).


Knihovna Archivu AV ČR. Výpůjčky pro veřejnost z knihovny Archivu AV ČR jsou pouze prezenční v prostorách badatelny MÚA. Objednávat si lze u PhDr. Ireny Kraitlové kraitlova@mua.cas.cz  nebo osobně v badatelně.

(Objednávky nutno učinit alespoň jeden pracovní den předem a vyčkat na potvrzení o jejich vyřízení)

PhDr. Irena Kraitlová
Tel. +420 286 010 010, linka 141
E-mail: kraitlova@mua.cas.cz

 

Výpůjční doba
Úterý: 8,30 – 16,00
Středa: 8,30 – 14,00
Pátek: 8,00 – 12,00

Přihlásit se k odběru RSS - Knihovna