Oddělení Archiv ÚTGM

Vedoucí: PhDr. Helena Kokešová, Ph.D.
  • +420 286 010 117

Masarykův osobní archiv se stal součástí Ústavu T. G. Masaryka v roce 1932. Postupně měl být doplňován o písemnosti rodiny a Masarykových spolupracovníků. Obsah osobního archivu definoval v době zřizování Ústavu T.G. Masaryka sám Masaryk. Podle něj jde o soubor materiálů vědeckého, filozofického a politického charakteru, dokumentujících činnost spisovatelskou, pedagogickou a politickou. Tvoří ho rukopisy, korespondence, poznámky a dokumenty z doby předválečné, válečné a poválečné. Celý soubor je organický nedělitelný celek.

 

Archiv a knihovnu Ústavu T. G. Masaryka spravuje na základě smlouvy Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i. (v letech 1995–2005 Masarykův ústav AV ČR). V současnosti lze v Archivu ÚTGM studovat nejen písemnou pozůstalost TGM a členů jeho rodiny, ale i písemnou pozůstalost Masarykova nejbližšího spolupracovníka E. Beneše. Významné jsou rovněž dokumenty Ústavu T. G. Masaryka – instituce, která se svého od založení v roce 1932 zabývala studiem života a díla T. G. Masaryka. Po přerušení činnosti v roce 1954 se ke svému původnímu úkolu vrátila v roce 1990. Archiv je také prvořadým zdrojem pramenů při vydávání edičních řad Spisy T. G. Masaryka, Korespondence TGM a dalších. V posledních letech se oddělení podílelo na řešení prestižního projektu Zápisy ze schůzí československé exilové vlády v Londýně, podpořeného Grantovou agenturou ČR.

 

Nepřehlédnutelným výsledkem práce oddělení Archiv ÚTGM je knižně vydaný inventář osobního fondu Edvarda Beneše: https://www.mua.cas.cz/cs/publikace/edvard-benes-1884-1948-pisemna-pozustalost

Aktuálně probíhá katalogizace osobního fondu T. G. Masaryka: https://www.mua.cas.cz/cs/zpracovani-archivniho-fondu-t-g-masaryk-1745

Přihlásit se k odběru RSS - Oddělení Archiv ÚTGM