Oddělení osobních fondů a institucionálních fondů do r. 1952

Vedoucí: PhDr. Luboš Velek, Ph.D.
  • +420 286 010 550

Oddělení pečuje o více než 300 archivních fondů a sbírek (cca 1,5 km archiválií). Část z nich vznikla činností starších vědeckých společností, existujících zhruba do založení ČSAV (celkem 38, z nejdůležitějších např. Královská česká společnost nauk, Česká akademie věd a umění, Československá národní rada badatelská, Masarykova akademie práce). Další částí jsou osobní fondy významných vědeckých osobností (např. Bedřich Hrozný, Jaroslav Heyrovský, Otto Wichterle, Zdeněk Nejedlý, Karel Domin, Milada Paulová). Svěřené archiválie jsou postupně zpracovávány a zpřístupňovány (inventáře, archivní pomůcky, soupisy, edice, studie). Oddělení poskytuje informace a rešerše o fondech a z fondů a podílí se na vědecké, publikační a popularizační činnosti ústavu. Trvalým úkolem oddělení je vyhledávání a akvizice písemných pozůstalostí (výběr archiválií mimo skartační řízení) a získávání dalších doplňkových pramenů pro oral history. Na základě interview s významnými vědci a pamětníky vývoje vědy za posledních padesát let vzniká Katalog pamětnických interview. K významným archivním fondům patří fond německé vědecké instituce v meziválečném Československu se sídlem v Liberci Sudetendeutsche Anstalt für Landes- und Volksforschung, jehož první část (Sudetoněmecký archiv) je opatřena inventářem a plně zpřístupněna. V oddělení je připravována bibliografie spisů ČAVU za období celé její existence (1891–1952), která bude zpřístupněna on-line na stránkách ústavu. Oddělení se podílí na řešení projektu GA AV Vědecký exil z Československé akademie věd v letech 1953–1989 a GA ČR České feministické myšlení 19. a 20. století. V letošním roce budou zahájeny práce spojené s pořádáním rozsáhlého osobního fondu Zdeňka Nejedlého.

Přihlásit se k odběru RSS - Oddělení osobních fondů a institucionálních fondů do r. 1952