Oddělení edičně-badatelské

Vedoucí: Mgr. Lucie Merhautová, Ph.D.
 • +420 234 612 205

Oddělení se zaměřuje na výzkum moderní české společnosti a českých zemí v kontextu dějin středoevropského regionu 19. a 20. století. Mezi hlavní výzkumné směry patří: dílo a činnost T. G. Masaryka a Edvarda Beneše (jejichž pozůstalosti jsou v péči MÚA); dějiny politické kultury, stranictví a parlamentarismu; sociální a politické transformace; kulturní a paměťová studia. Tato bádání probíhají v interdisciplinárních souvislostech historických, sociálních, kulturních a literárních věd, židovských dějin, politické filozofie, politologie a genderových studií. Důležitou oblastí činnosti oddělení, která prolíná všemi výzkumnými směry, je ediční zpřístupňování základních pramenů osobní i institucionální provenience. Spolu s naplňováním rozsáhlých edičních projektů (Spisy T. G. Masaryka, Korespondence TGM či již ukončený projekt Edvard Beneš, Němci a Německo) i jednotlivých knižních edic (například v rámci ediční řady EGO vydávané společně s Nakladatelstvím Lidové noviny) je rovněž rozvíjena ediční teorie a metodologie. Mezi dlouhodobější týmové úkoly oddělení patří Encyklopedie života a díla TGM a Bibliografie díla TGM; Dějiny Republiky československé a Databáze poslanců 1920–1939. V oddělení probíhá koordinace Společné česko-rakouské knihy o dějinách na české straně. Částečně ve spolupráci s tuzemskými i zahraničními výzkumnými pracovišti a s podporou Grantové agentury ČR probíhá výzkum těchto témat: Veteráni první světové války v Československu a Rakousku 1918–1938 (FWF Österreich – GA ČR), Okresní hejtman jako představitel státní správy v regionu. Proměny výkonu státní moci v Čechách v letech 18681945; Historiografie ve službách politiky: historik Josef Kalousek a česká společnost 2. poloviny 19. století; Českoněmecké vztahy v předvečer I. světové války. Edice dokumentů; Náboženský život průmyslového dělnictva českých zemí (1918–1939): instituce, religiozita a sociální otázka; Éra nuncia Pietra Ciriaciho: Československo-vatikánské vztahy 1928–1934. Mezi další aktuální profilující témata patří: migrace Židů z venkova v druhé polovině 19. století; uprchlické tábory ve středovýchodní Evropě v roce 1938; sociální politika a nacionalismus v Protektorátu Čechy a Morava; literární prostředkování a kulturní překlad aj.

Jménoseřadit sestupně E-mail Telefon
prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D. doubek@mua.cas.cz
 • +420 234 612 205
Mgr. Pavel Fabini fabini@mua.cas.cz
 • +420 234 612 201
Mgr. Michal Frankl, Ph.D. frankl@mua.cas.cz
 • +420 234 612 411
Mgr. Eva Hajdinová, Ph.D. hajdinova@mua.cas.cz
 • +420 234 612 415
PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D. hajkova@mua.cas.cz
 • +420 234 612 415
Mgr. Lukáš Holeček, Ph.D. luke.holecek@seznam.cz
 • +420 286 010 129
PhDr. et Mgr. Pavel Horák, Ph.D. horak@mua.cas.cz
 • +420 234 612 415
PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. jemelka@mua.cas.cz
 • +420 234 612 410
PhDr. Martin Klečacký, Ph.D. klecacky@mua.cas.cz
 • +420 234 612 201
Dr. phil. Ines Koeltzsch koeltzsch@mua.cas.cz
doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. konrad@mua.cas.cz
 • +420 234 612 414
doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D. kucera@mua.cas.cz
 • +420 234 612 414
PhDr. Jana Malínská, Ph.D. malinska@mua.cas.cz
 • +420 234 612 221
Mgr. Lucie Merhautová, Ph.D. merhautova@mua.cas.cz
 • +420 234 612 205
PhDr. Michal Pehr, Ph.D. pehr@mua.cas.cz
 • +420 234 612 222
prof. PhDr Jan Rychlík, DrSc. rychlik@mua.cas.cz
 • +420 234 612 205
PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D. smidrkal@mua.cas.cz
 • +420 234 612 414
PhDr. Jakub Štofaník, Ph.D. stofanik@mua.cas.cz
 • +420 236 612 410
PhDr. Radka Šustrová sustrova@mua.cas.cz
 • +420 234 612 411
Andrea Talabér, Ph.D. talaber@mua.cas.cz
 • +420 234 612 415
PhDr. Josef Tomeš, Ph.D. tomes@mua.cas.cz
 • +420 234 612 221
Mgr. Richard Vašek, Ph.D. vasek@mua.cas.cz
 • +420 222 828 222
PhDr. Luboš Velek, Ph.D. velek@mua.cas.cz
 • G +420 286 010 112
 • F +420 234 612 205
Přihlásit se k odběru RSS - Oddělení edičně-badatelské