Veškerá publikační činnost pracovníků MÚA je evidována v databázi ASEP:
MÚA AV ČR (od r. 2006), Archiv AV ČR (do r. 2005), Masarykův ústav AV ČR (do r . 2005).


Pokyny pro autory publikací MÚA AV ČR: zde

Pokyny pro autory v ediční řadě Ego. Paměti, deníky, korespondence: zde (PDF)


Ediční plán MÚA AV ČR (verze 2022)

Publikace na skladě


České moderní dějiny

Ediční řada České moderní dějiny, vydávaná ve spolupráci nakladatatelství Academia a Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, se zaměřuje na dosud neprobádané aspekty sociálních a kulturních dějin českých zemí od poloviny 19. století do šedesátých let 20. století ve srovnávací středoevropské perspektivě.

 

V edici České moderní dějiny dosud vyšlo:

 1. Zdeněk Nebřenský, Marx, Engels, Beatles. Myšlenkový svět polských a československých vysokoškoláků, 1956–1968
 2. Tomáš W. Pavlíček, Výchova kněží v Čechách a jejich role v náboženské kultuře (1848–1914)
 3. Martin Klečacký, Český ministr ve Vídni. Ve službách císaře, národa a politické strany
 4. Dagmar Hájková – Pavel Horák – Vojtěch Kessler – Miroslav Michela (eds.), Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu
 5. Ota Konrád – Rudolf Kučera, Cesty z apokalypsy. Fyzické násilí v pádu a obnově střední Evropy 1914–1922
 6. Richard Vašek, „Račte to podepsat libovolnou šifrou.“ Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935)
 7. Tomáš W. Pavlíček – Miroslav Kunštát – Lukáš Fasora a kol., Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích
 8. Daniela Brádlerová, Vojáci nebo podnikatelé? Ekonomické a finanční aktivity československých legií během jejich anabáze v Rusku a na Sibiři
 9. Jan Hálek – Boris Mosković, Fenomén Maffie. Český (domácí) protirakouský odboj v proměnách 20. století
 10. Martin Jemelka – Jakub Štofaník, Víra a nevíra ve stínu továrních komínů. Náboženský život průmyslového dělnictva v českých zemích (1918—1938)
 11. Mark Cornwall, Čertova zeď. Život a smrt Heinze Ruthy
 12. Jan Vondráček, Státní moc, politická správa a každodennost. Prosazování řízeného hospodářství v politickém okrese Kladno v Protektorátu Čechy a Morava 1939–1945
 13. Magdalena Sedlická, „Není přítel jako přítel.“ Židé v národním státě Čechů a Slováků, 1945–1948

Připravujeme:

 • Petr Valenta: Richard Dotzauer. Podnikatelský příběh z doby počátků kapitalismu v Čechách
 • Nancy M. Wingfield: Svět prostituce v pozdní éře habsburské monarchie
 • Jan Hálek, Boris Mosković, Tomáš W. Pavlíček, Jakub Štofaník: Nekončící příběh. Narativy vzniku Československa v měnícím se čase a prostoru (1918–1992)
 • Marie Bahenská, Dana Musilová, Libuše Heczková: Ženy v české a československé vědě v první polovině 20. století. Kariéry, osudy, úspěchy

 

Přehled všech publikací

Stránky