Veškerá publikační činnost pracovníků MÚA je evidována v databázi ASEP:
MÚA AV ČR (od r. 2006), Archiv AV ČR (do r. 2005), Masarykův ústav AV ČR (do r . 2005).

Práce z dějin Akademie věd

Recenzovaný odborný časopis (od r. 2009) volně navazující na Práce z dějin Československé akademie věd a Práce z Archivu Akademie věd Časopis je zaměřen na studie z dějin vědeckých institucí, zejména Akademie věd ČR a jejích předchůdců; přináší texty o životě a díle předních vědců. Zabývá se pramennou základnou k dějinám vědy, výběrem, zpracováním, zpřístupňováním a využíváním institucionálních a osobních archivních fondů a sbírek, spisovou službou a ediční činností. Věnuje se obecnějším tématům z archivnictví, dějin vědy a vzdělanosti, společenské reflexi vědy, koncepcím vědní politiky a vývoji vztahů mezi univerzitní a neuniverzitní vědou, a to i v širším mezinárodním kontextu. Pravidelné rubriky: Studie, Edice, Archivní fondy, Kronika, Recenze a zprávy.

Přehled všech publikací

Stránky