Veškerá publikační činnost pracovníků MÚA je evidována v databázi ASEP:
MÚA AV ČR (od r. 2006), Archiv AV ČR (do r. 2005), Masarykův ústav AV ČR (do r . 2005).

Zápisy ze schůzí čs. vlády v Londýně

Cílem projektu je postupně vydat 185 zápisů z jednání československé exilové vlády v Londýně za druhé světové války. Edici archivních dokumentů doplní úvodní historické studie, ediční úvod a rejstříky. Rozvaha projektu počítá s pěti díly v sedmi svazcích. Publikace přibližující činnost vedení československého exilu je poctou boji za národní svrchovanost a státní samostatnost během druhé světové války a je předpokladem pro syntetická zpracování československých dějin tohoto období a jeho zapojení do historické paměti obyvatel České republiky.

Přehled všech publikací