Veškerá publikační činnost pracovníků MÚA je evidována v databázi ASEP:
MÚA AV ČR (od r. 2006), Archiv AV ČR (do r. 2005), Masarykův ústav AV ČR (do r . 2005).


Pokyny pro autory publikací MÚA AV ČR: zde

Pokyny pro autory v ediční řadě Ego. Paměti, deníky, korespondence: zde (PDF)


Ediční plán MÚA AV ČR (verze 2022)

Publikace na skladě


Zápisy ze schůzí čs. vlády v Londýně

Cílem projektu bylo vydat 185 zápisů z jednání československé exilové vlády v Londýně za druhé světové války. Edici archivních dokumentů doplňují úvodní historické studie, ediční úvod a rejstříky. Celek je rovržen do pěti dílů v sedmi svazcích. Publikace přibližující činnost vedení československého exilu je poctou boji za národní svrchovanost a státní samostatnost během druhé světové války a je předpokladem pro syntetická zpracování československých dějin tohoto období a jeho zapojení do historické paměti obyvatel České republiky.

Přehled všech publikací