Veškerá publikační činnost pracovníků MÚA je evidována v databázi ASEP:
MÚA AV ČR (od r. 2006), Archiv AV ČR (do r. 2005), Masarykův ústav AV ČR (do r . 2005).

Studie o rukopisech – Monographia

V ediční řadě Studie o rukopisech – Monographia jsou vydávány monografické a souborné práce z oboru kodikologie.

Přehled všech publikací

Stránky