Veškerá publikační činnost pracovníků MÚA je evidována v databázi ASEP:
MÚA AV ČR (od r. 2006), Archiv AV ČR (do r. 2005), Masarykův ústav AV ČR (do r . 2005).


Pokyny pro autory publikací MÚA AV ČR: zde

Pokyny pro autory v ediční řadě Ego. Paměti, deníky, korespondence: zde (PDF)


Ediční plán MÚA AV ČR (verze 2022)

Publikace na skladě


Spisy T. G. Masaryka

Spisy T. G. Masaryka představují největší projekt sebraných spisů po roce 1945 v českých zemích. Jejich koncepce se utvářela již od poloviny osmdesátých let, k zahájení ediční práce mohlo dojít až po listopadu 1989, s obnovením Ústavu T. G. Masaryka (1990) a vznikem Masarykova ústavu AV ČR (1995). Ediční projekt akcentuje chronologické řazení a vedle Masarykem vydaných děl přináší dosud rozptýlené studie, články, recenze a polemiky. Součástí Spisů jsou též české překlady článků publikovaných v jiných jazycích (v němčině, angličtině, ruštině, francouzštině). Cílem je zpřístupnit maximální počet Masarykových tištěných textů.


V ediční řadě vyšly tyto svazky:

1 • Sebevražda
2 • Základové konkretné logiky
3 • Pokus o konkrétní logiku
4 • Univerzitní přednášky I. Praktická filozofie
5 • Univerzitní přednášky II. Stručný náčrt dějin filozofie. Dějiny antické filozofie
6 • Česká otázka – Naše nynější krize – Jan Hus
7 • Karel Havlíček
8 • Moderní člověk a náboženství
9 • Otázka sociální I
10 • Otázka sociální II
11 • Rusko a Evropa, I. Studie o duchovních proudech v Rusku
12 • Rusko a Evropa, II. Studie o duchovních proudech v Rusku
13 • Rusko a Evropa, III. Studie o duchovních proudech v Rusku
14 • Nová Evropa. Stanovisko slovanské
15 • Světová revoluce. Za války a ve válce 1914–1918
16 • Juvenilie. Studie a stati 1876–1881
17 • Přednášky a studie z let 1882–1884
18 • Z počátků Athenaea. Texty z let 1883–1885
19 • Z bojů o Rukopisy. Texty z let 1886–1888
20 • Slovanské studie a texty z let 1889–1891
21 • Parlamentní projevy 1891–1893
22 • Naše doba. Texty z let 1892–1894

23 • Mezi literaturou a politikou. Texty z let 1895–1897
24a, 24b • Hilsneriáda. Texty z let 1898–1900
25 • Ideály humanitní a texty z let 1901–1903
26 • Z bojů o náboženství a texty z let 1904–1906
27 • Demokracie v politice. Texty z let 1907–1910
28 • Politika vědou a uměním. Texty z let 1911–1914
29 • Parlamentní projevy 1907–1914
30 • Válka a revoluce I. Články, memoranda, přednášky, rozhovory 1914–1916
31 • Válka a revoluce II. Články, memoranda, přednášky, rozhovory 1917
32 • Válka a revoluce III. Články, memoranda, přednášky, rozhovory 1918
33 • Cesta demokracie I. Projevy, články, rozhovory 1918–1920
34 • Cesta demokracie II. Projevy, články, rozhovory 1921–1923
35 • Cesta demokracie III. Projevy, články, rozhovory 1924–1928
36 • Cesta demokracie IV. Projevy, články, rozhovory 1929–1936
37 • Karel Čapek: Hovory s TGM
38 • Emil Ludwig: Duch a čin. Rozmluvy s Masarykem
39 • Programy Masarykových politických stran. Česká strana lidová a Česká strana pokroková. Texty z let 1900–1912


 


Přehled všech publikací

Stránky