Veškerá publikační činnost pracovníků MÚA je evidována v databázi ASEP:
MÚA AV ČR (od r. 2006), Archiv AV ČR (do r. 2005), Masarykův ústav AV ČR (do r . 2005).


Pokyny pro autory publikací MÚA AV ČR: zde

Pokyny pro autory v ediční řadě Ego. Paměti, deníky, korespondence: zde (PDF)


Ediční plán MÚA AV ČR (verze 2022)

Publikace na skladě


Práce z Archivu Akademie věd

Edice, rozdělená do několika řad, volně navazuje na Archivní zprávy ČSAV (1970–1985). Vycházela pod názvem Práce z dějin Československé akademie věd (1986–1992), Práce z dějin České akademie věd (1993–1995), Práce z dějin Akademie věd (1995–2001), Práce z Archivu Akademie věd (2002–2011), Práce z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR (od 2011).

Řada A: články a studie z archivnictví, z českých dějin a z dějin vědy. Od roku 2009 je nahrazena časopisem Práce z dějin Akademie věd.

Řada B: monografické práce, soupisy, edice dokumentů, inventáře archivních souborů.

Řada C: příležitostné sborníky. 

Řada D: inventáře archivních fondů (vychází od r. 2004).

Přehled všech publikací

Stránky