Veškerá publikační činnost pracovníků MÚA je evidována v databázi ASEP:
MÚA AV ČR (od r. 2006), Archiv AV ČR (do r. 2005), Masarykův ústav AV ČR (do r . 2005).


Pokyny pro autory publikací MÚA AV ČR: zde

Pokyny pro autory v ediční řadě Ego. Paměti, deníky, korespondence: zde (PDF)


Ediční plán MÚA AV ČR (verze 2022)

Publikace na skladě


Masarykův sborník

Sborník volně navazuje na šest svazků Masarykova sborníku vydaných v letech 1924–1932 Vasilem K. Škrachem a na samizdatový sedmý svazek připravený kolem roku 1980 M. Machovcem, P. Pithartem a M. Pojarem a později oficiálně vydaný v roce 1992 nakladatelstvím Academia.

 

Masarykův sborník

(red. V. K. Škrach):

  • I. 1924–1925. Praha 1925
  • II. 1926–1927. Praha 1927
  • III. 1928–1929. Praha 1929
  • IV. 1930. Praha 1930 (Vyšlo původně jako „T. G. Masarykovi k šedesátým narozeninám“. Praha 1910. Red. Edvard Beneš, František Drtina, František Krejčí, Jan Herben.)
  • V. Vůdce generací I. 1930–1931. Praha 1932
  • VI. Vůdce generací II. 1930–1931. Praha 1932
  • VII. T. G. M. a naše současnost (1980). Nakl. Academia Praha, 1992. ISBN 80-200-0271-5. (Vyšlo původně jako samizdatový sborník. Praha 1980. Red. Milan Machovec, Petr Pithart, Miloš Pojar.)
Přehled všech publikací