Veškerá publikační činnost pracovníků MÚA je evidována v databázi ASEP:
MÚA AV ČR (od r. 2006), Archiv AV ČR (do r. 2005), Masarykův ústav AV ČR (do r . 2005).


Pokyny pro autory publikací MÚA AV ČR: zde

Pokyny pro autory v ediční řadě Ego. Paměti, deníky, korespondence: zde (PDF)


Ediční plán MÚA AV ČR (verze 2022)

Publikace na skladě


Korespondence TGM

Jednotlivé svazky přinášejí Masarykovu soukromou i pracovní korespondenci uspořádanou na základě personáního klíče, s jednotlivci či skupinami osob, a to v celém časovém rozsahu dochovaných korespondenčních celků. Pouze v případě příliš obsáhlých souborů jsou tyto rozděleny do logických časových údobí, vyplývajících z povahy editovaných materiálů.


Dosud vyšly tyto svazky:

 • Korespondence T. G. Masaryk – Edvard Beneš (1914–1918), (eds. Dagmar Hájková, Ivan Šedivý, 2004).
 • Korespondence T. G. Masaryk – Edvard Beneš (1918–1937), (eds. Dagmar Hájková, Vlasta Quagliatová, Richard Vašek, 2013).
 • Korespondence T. G. Masaryk – Bedřich Hlaváč (eds. Vratislav Doubek, Martin Kučera, 2001).
 • Korespondence T. G. Masaryk – Josef Kaizl (eds. Jan Bílek, Helena Kokešová, Vlasta Quagliatová, Marie Ryantová, 2011).
 • Korespondence T. G. Masaryk – Karel Kramář (eds. Jan Bílek, Helena Kokešová, Vlastav Quagliatová, Lucie Swierczeková, 2005).
 • Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar. Svazek I. (1893–1895), (eds. Helena Kokešová, Petr Kotyk, Irena Kraitlová, 2017).
 • Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar. Svazek II. (1896), (eds. Helena Kokešová, Irena Kraitlová, 2019).
 • Korespondence T. G. Masaryk – Antonín Rezek (eds. Jan Bílek, Helena Kokešová, Vlasta Quagliatová, 2011).
 • Korespondence T. G. Masaryk – Antonín Švehla (eds. Eva Broklová, Vlasta Quagliatová, 2012).

 • Korespondence T. G. Masaryk – Slované. Jižní Slované (eds. Ladislav Hladký, Jana Škerlová, Pavel Cibulka, 2015).
 • Korespondence T. G. Masaryk – Slované. Poláci, Rusové a Ukrajinci. 1. svazek (eds. Vratislav Doubek, Petr Kaleta, Jan Květina, 2015).
 • Korespondence T. G. Masaryk – Slované. Rusové a Ukrajinci. 2. svazek (ed. Vratislav Doubek, 2016).
 • Korespondence T. G. Masaryk – slovenští veřejní činitelé (do r. 1918), (ed. Jan Rychlík, 2008).
 • Korespondence T. G. Masaryk – slovenští veřejní činitelé (1918–1937), (eds. Jan Rychlík, Richard Vašek, Miroslav Lacko).
 • Korespondence T. G. Masaryk – staročeši (eds. Jan Bílek, Helena Kokešová, Vlasta Quagliatová, 2009).
 • Korespondence T. G. Masaryk – Velká Británie. Svazek I. (1885–1915), (eds. Dagmar Hájková, Svatopluk Herc, Jitka Jindřišková, 2020).
 • Korespondence T. G. Masaryk – Velká Británie. Svazek II. (1916), (eds. Dagmar Hájková, Jitka Jindřišková, 2021)

Připravuje se: 

 • Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar. Svazek III. (1897-1900), (eds. Helena Kokešová, Irena Kraitlová).
 • Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar. Svazek IV. (1901-1937), (eds. Helena Kokešová, Irena Kraitlová).
 • Korespondence T. G. Masaryk – zahraniční Němci (1877–1918), (eds. Jana Malínská, Vratislav Doubek, Johannes Gleixner, Jan Kahuda)

Přehled všech publikací

Stránky