Veškerá publikační činnost pracovníků MÚA je evidována v databázi ASEP:
MÚA AV ČR (od r. 2006), Archiv AV ČR (do r. 2005), Masarykův ústav AV ČR (do r . 2005).

Korespondence TGM

Jednotlivé svazky přinášejí Masarykovu soukromou i pracovní korespondenci uspořádanou na základě personáního klíče, s jednotlivci či skupinami osob, a to v celém časovém rozsahu dochovaných korespondenčních celků. Pouze v případě příliš obsáhlých souborů jsou tyto rozděleny do logických časových údobí, vyplývajících z povahy editovaných materiálů.

Přehled všech publikací