Veškerá publikační činnost pracovníků MÚA je evidována v databázi ASEP:
MÚA AV ČR (od r. 2006), Archiv AV ČR (do r. 2005), Masarykův ústav AV ČR (do r . 2005).

Ego. Paměti, deníky, korespondence

Ediční řadu EGO, zaměřenou na vydávání tzv. ego-dokumentů – pamětí, deníků a osobní korespondence – zejména z oblasti novodobých českých dějin, vydává od roku 2012 Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky ve spolupráci s Nakladatelstvím Lidové noviny. Jejím prostřednictvím se dostává naší kulturní veřejnosti postupně do rukou mnoho cenných historických pramenů dosud skrytých ve veřejných či soukromých archivech, jejichž původci jsou známí i neprávem zapomenutí aktéři naší nedávné historie. Editované texty jsou opatřeny poznámkami, vysvětlivkami a rejstříky, doplněny biografickými medailony a četnými obrazovými přílohami.

Přehled všech publikací