Veškerá publikační činnost pracovníků MÚA je evidována v databázi ASEP:
MÚA AV ČR (od r. 2006), Archiv AV ČR (do r. 2005), Masarykův ústav AV ČR (do r . 2005).


Pokyny pro autory publikací MÚA AV ČR: zde

Pokyny pro autory v ediční řadě Ego. Paměti, deníky, korespondence: zde (PDF)


Ediční plán MÚA AV ČR (verze 2022)

Publikace na skladě


Biografie T. G. M.

Do několika dílů rozvržený Masarykův životopis z pera Stanislava Poláka vznikl na základě obsáhlého studia literatury a historických pramenů. Výklad je podán formou literárně plynulou a čtenářsky přístupnou, ale přitom bez újmy vědecké spolehlivosti. Text je opatřen důkladným vědeckým aparátem, který umožňuje detailní kontrolu a kritiku autorova pracovního postupu.

Přehled všech publikací