Názevseřadit sestupně Autoři Rok
Dagmar Hájková – Pavel Horák – Lukáš Rous (eds.) 2020

HÁJKOVÁ, Dagmar, HORÁK, Pavel, ROUS, Lukáš (eds.) : T. G. M. v kostce. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR; 2020. ISBN 978-80-88304-23-4

František Kutnar 1948

Kutnar, František. Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu: trojí pohled na český obrozenský lid jako příspěvek k jeho duchovným dějinám. První vydání. Praha: nákladem Historického klubu, 1948. 211 stran.

1918. Model komplexního transformačního procesu? Lucie Kostrbová – Jana Malínská a kol. 2010

KOSTRBOVÁ, Lucie a Jana MALÍNSKÁ. 1918: model komplexního transformačního procesu?. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010. ISBN 978-80-86495-57-6.

A7 Studie a články Hana Barvíková – David Pazdera (eds.) 2002
K dějinám vědy a vědeckých institucí. Praha: Archiv Akademie věd ČR, 2002. 327 s. Práce z Archivu Akademie věd, Studie a články; sv. 7. ISBN 80-86404-08-0.
Adolf J. Sabath. Čech v americkém Kongresu Martin Nekola (ed.) 2020

NEKOLA, Martin. Adolf J. Sabath :Čech v americkém Kongresu .Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2020, 183 s. Ego. ISBN 978-80-7422-755-4 (NLN), 978-80-88304-36-4 (MÚA)

Agrarismus ve střední a východní Evropě 19. a 20. století Jan Rychlík – Lukáš Holeček – Michal Pehr (eds.) 2015

Rychlík, Jan ; Holeček, Lukáš  ; Pehr, Michal (eds.). Agrarismus ve střední a východní Evropě 19. a 20. století. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR; Praha : CEVRO Institut, 2015. 355 s. (Ediční řada Centra středoevropských studií : 2). ISBN 978-80-87782-50-7.

Agrárníci, národní demokraté a lidovci ve druhém poločase první Československé republiky Eva Broklová – Josef Tomeš – Michal Pehr 2008

Broklová, Eva, Tomeš, Josef a Pehr, Michal. Agrárníci, národní demokraté a lidovci ve druhém poločase první Československé republiky. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2008. 267 s. ISBN 978-80-86495-47-7.

Akademik Josef Dobiáš (1888–1972). Historik, klasický filolog a pelhřimovský rodák se vrací domů Hana Kábová – Ivana Koucká 2019

KÁBOVÁ, Hana, KOUCKÁ, Ivana: Akademik Josef Dobiáš. Historik, klasický filolog a pelhřimovský rodák se vrací domů. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR; Pelhřimov: Muzeum Vysočiny Pelhřimov, 2019. ISBN 978-80-88304-11-1 (MÚA), 978-80-87228-21-0 (MVP).

Alice Masaryková: Dětství a mládí. Vzpomínky a myšlenky Dagmar Hájková – Helena Kokešová (eds.) 2022

HÁJKOVÁ, Dagmar a Helena KOKEŠOVÁ (eds.). Alice Masaryková: Dětství a mládí. Vzpomínky a myšlenky​​. (Ego. Paměti, deníky, korespondence. 31). Praha : NLN, s.r.o., 2022  ISBN 978-80-7422-868-1 (NLN, s. r. o.), 978-80-88304-85-2 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.), 978-80-86142-67-8 (Ústav T. G. Masaryka, o. p. s.)

Americká stopa české Maffie. Vzájemná korespondence prvního československého vyslance v USA Bedřicha Štěpánka s kancléřem prezidenta republiky Přemyslem Šámalem (1921–1938) Jan Hálek (ed.) 2015

Hálek, Jan. Americká stopa české Maffie. Vzájemná korespondence prvního československého vyslance v USA Bedřicha Štěpánka s kancléřem prezidenta republiky Přemyslem Šámalem (1921–1938). Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 617 s. (Ego. Paměti, deníky, korespondence : 7). ISBN 978-80-7422-341-9.

Antonín Matula: Věčný oheň Lukáš Holeček (ed.) 2019

HOLEČEK, Lukáš. Věčný oheň - Antonín Matula. Praha : Nakladatelství Lidové noviny 2019, 359 s. Ego. ISBN  978-80-7422-680-9

Antropismus. O nové lidství Jan Blahoslav Čapek; Martin Kučera (ed.) 2014

JAN BLAHOSLAV ČAPEK: ANTROPISMUS O NOVÉ LIDSTVÍ
K vydání připravil: Martin Kučera
244 stran, brož.,
ISBN 978-80-86142-51-7
 
Vydal a distribuuje: Ústav T. G. Masaryka, o. p. s.,  
Vydání první
Praha 2014
Tisk: AKCENT, tiskárna Vimperk, s. r. o.

 

Archiv Československé akademie věd. Průvodce po archivních fondech Jiří Beran a kol. 1962

Beran, Jiří a kol. Archiv Československé akademie věd: průvodce po archivních fondech. 1. vyd. Praha: ČSAV, 1962. 125, [1] s. Práce ČSAV.

Bedřich Hlaváč: Vídeňské vzpomínky Vratislav Doubek (ed.) 2021

DOUBEK, Vratislav (ed.). Bedřich Hlaváč: Vídeňské vzpomínky​. Praha : NLN, s.r.o., 2021.  ISBN 978-80-7422-803-2 (NLN, s. r. o.),978-80-88304-53-1 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)

Bedřich Štěpánek. Nepohodlný muž československé diplomacie Jan Hálek 2017

Hálek, Jan. Bedřich Štěpánek. Nepohodlný muž československé diplomacie. Praha: Vyšehrad, 2017. 312 stran. Velké postavy českých dějin, 24. ISBN 978-80-7429-800-4

Biografický slovník archivářů českých zemí Jaroslav Hoffmannová – Jana Pražáková 2000

Hoffmannová, Jaroslava ; Pražáková, Jana. Biografický slovník archivářů českých zemí. Praha : Libri, 2000. 830 s. ISBN 80-7277-023-3.

Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891–1990 Votěch Novotný – Martin Vaňáč – Miroslav Kunštát 2013

Novotný, Votěch ; Vaňáč, Martin ; Kunštát, Miroslav. Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990. Praha : Karolinum, 2013. 288 s. ISBN 978-80-246-2436-5.

Blahodárná monarchie. Vláda, podnikatelé a sociální politika 1867-1914 Zdeněk Nebřenský – Tomáš Gecko– Svatopluk Herc 2022

NEBŘENSKÝ, Zdeněk, GECKO Tomáš a Svatopluk HERC Blahodárná monarchie. Vláda, podnikatelé a sociální politika 1867-1914. Praha: NLN s.r.o. a Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2022. ISBN 978-.80-7422-866-7 (NLN), 978-80-88304-79-1 (MÚA)

Bohemia docta. K historickým kořenům vědy v českých zemích Alena Míšková – Martin Franc – Antonín Kostlán (eds.) 2010
Bohemia Docta. The Historical Roots of Science and Scholarship in the Czech Lands Alena Míšková – Martin Franc – Antonín Kostlán (eds.) 2018

MÍŠKOVÁ, Alena, Martin FRANC a Antonín KOSTLÁN. Bohemia docta: the historical roots of science and scholarship in the Czech lands. Přeložil Melvyn CLARKE, přeložil Hana JIRKALOVÁ. Praha: Academia, 2018. Historie. ISBN 978-80-200-2639-2.

Stránky