Název Autoři Rokseřadit sestupně
Cesta demokracie II. Projevy, články, rozhovory 1921–1923 T. G. Masaryk; Vojtěch Fejlek, Richard Vašek (eds.) 2007

Spisy T. G. Masaryka. Sv. 34

Cesta demokracie II: Projevy – články – rozhovory 1921–1923, Editor: Vojtěch Fejlek a Richard Vašek, Vydal: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., a Ústav T. G. Masaryka, o. p. s., 2007, 4. vydání, v této podobě 1. vydání, 572 stran, ISBN: 978-

Korespondencja Tadeusza Kowalskiego z Janem Rypką a Bedřichem Hroznym Ewa Dziurzyńska – Marek Ďurčanský – Pavel Kodera (eds.) 2007

DZIURZYŃSKA, Ewa, Marek ĎURČANSKÝ a Pavel KODERA. Korespondencja Tadeusza Kowalskiego z Janem Rypką i Bedřichem Hroznym = Korespondence Tadeusze Kowalského s Janem Rypkou a Bedřichem Hrozným. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2007. ISBN 978-83-60183-51-9.

Instituce, osobnosti, ideje a struktura vědy v českých zemích Alena Míšková (ed.) 2007

Práce z Archivu Akademie věd, řada A, sv. 9

Editor: Alena Míšková, Vydavatel: Archiv AV ČR, v. ú. MSÚ - A AV ČR, v. v. i., 2007, 272 stran, ISBN: 978-80-86404-21-9

Na pozvání Masarykova ústavu, 5 Eva Broklová – Michal Pehr (eds.) 2007

Sborník obsahuje příspěvky ze seminářů pořádaných Masarykovým ústavem – Archivem AV ČR: Volby 1946: iluze a relita (16. 5. 2006), Česká politická pravice a krize demokracie 30. let (13. 12. 2006).

T. G. Masaryk a česká státnost Helena Pavlincová – Jan Zouhar (eds.) 2008

Pavlincová, Helena, ed. a Zouhar, Jan, ed. T.G. Masaryk a česká státnost: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané Masarykovou univerzitou ve dnech 4.-5. září 2007 v Brně. 1. vyd. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 2008. 217 s. ISBN 978-80-86142-30-2.

Cestování Čechů a Poláků v 19. a 20. století Petr Kaleta – Lukáš Novosad (eds.) 2008

Kaleta, Petr, ed. a Novosad, Lukáš, ed. Cestování Čechů a Poláků v 19. a 20. století: sborník z mezinárodní vědecké konference, (Praha 6.-7.9.2007). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2008. 238 s. ISBN 978-80-86495-50-7.

Válka a revoluce, II. Články, memoranda, přednášky, rozhovory, 1917 T. G. Masaryk; Karel Pichlík, Zdenko Maršálek (eds.) 2008

Spisy T. G. Masaryka. Sv. 31

Válka a revoluce II, Články – memoranda – přednášky – rozhovory 1917, Editor: Karel Pichlík (†) a Zdenko Maršálek, Vydal: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., a Ústav T. G. Masaryka, o. p. s., 2008, 1. vydání, 358 stran, ISBN: 978-80-86142-32

Katalog iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny Pavel Brodský, Jan Pařez 2008

Brodský, Pavel ; Pařez, J. Katalog iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny. Praha : Archiv AV ČR, 2008. 320 s. (Studie o rukopisech. Monographia : 13). ISBN 978-80-86404-22-6

Ediční teorie a metodika Ivan Šťovíček 2008

Šťovíček, Ivan. Ediční teorie a metodika: sborník autorových textů vydaných k jeho životnímu jubileu. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2008. 225 s. ISBN 978-80-86495-49-1.

Agrárníci, národní demokraté a lidovci ve druhém poločase první Československé republiky Eva Broklová – Josef Tomeš – Michal Pehr 2008

Broklová, Eva, Tomeš, Josef a Pehr, Michal. Agrárníci, národní demokraté a lidovci ve druhém poločase první Československé republiky. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2008. 267 s. ISBN 978-80-86495-47-7.

Prezident Beneš v letech 1935–1938. Studie a edice dokumentů Richard Vašek 2008

VAŠEK, Richard. Prezident Beneš v letech 1935 - 1938: studie a edice dokumentů. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2008. ISBN 978-80-86495-42-2.

Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně I. (1940–1941) Jan Němeček a kol. (eds.) 2008

NĚMEČEK, Jan. Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně. Praha: Historický ústav Akademie věd ČR, 2008. ISBN 978-80-86495-52-1.

Moc, vliv a autorita v procesu vzniku a utváření meziválečné ČSR (1918–1921) Jan Hájek a kol. 2008

HÁJEK, Jan, Dagmar HÁJKOVÁ, František KOLÁŘ, Vlastislav LACINA, Zdenko MARŠÁLEK, Ivan ŠEDIVÝ a Lucie KOSTRBOVÁ. Moc, vliv a autorita v procesu vzniku a utváření meziválečné ČSR (1918-1921). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2008. ISBN 978-80-86495-46-0.

Korespondence T. G. Masaryk – slovenští veřejní činitelé (do r. 1918) Jan Rychlík (ed.) 2008

RYCHLÍK, Jan. Korespondence T. G. Masaryk - slovenští veřejní činitelé (do r. 1918). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2008. Korespondence TGM. ISBN 978-80-86495-48-4.

Czech and Hungarian Minority Policy in Central Europe 1918-1938 Ferenc Eiler, Dagmar Hájková at al. 2009

Czech and Hungarian Minority Policy in Central Europe

1918–1938

Ferenc Eiler, Dagmar Hájková et al.

Vydal Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Praha s MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete Budapest

Prague – Budapest 2009

Brož., 210 stran

ISBN 978-80-86495-54-5

 

T. G. Masaryk. Za ideálem a pravdou 5 (1915-1918) Stanislav Polák 2009
Karel Kramář (1860–1937). Život a dílo Jan Bílek – Luboš Velek (eds.) 2009

Moderní dějiny – suplementum 2(2009), Praha 2009, váz., 784 s., vydal  Historický ústav AV ČR, v. v. i. ISBN 978-80-7286-157-6 a Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. ISBN 978-80-86495-58-3, Praha 2009

 

 

Úderná skupina? Výprava českých lékařů a přírodovědců do SSSR v roce 1950 ve světle dopisů Ivana Málka Martin Franc 2009

FRANC, Martin. Úderná skupina?: výprava českých lékařů a přírodovědců do SSSR v roce 1950 ve světle dopisů Ivana Málka. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2009. ISBN 978-80-86495-61-3.

Marie Červinková-Riegrová: Zápisky I (1880–1884) Milan Vojáček a kol. (eds.) 2009

Edice deníkových zápisků české spisovatelky a libretistky Marie Červinkové-Riegrové (1854–1895), dcery českého politika Františka Ladislava Riegra. První svazek zamýšlené čtyřsvazkové řady, jež bude obsahovat zápisky z let (1880–1891).

Institucionální zázemí humanitních a sociálních věd v českých zemích v letech 1848–1952 Jaroslava Hoffmannová 2009

Práce z Archivu Akademie věd, řada B, sv. 18

Stránky