Název Autoři Rokseřadit sestupně
Válka a revoluce, I. Články, memoranda, přednášky, rozhovory, 1914–1916 T. G. Masaryk; Karel Pichlík (ed.) 2005

Spisy T. G. Masaryka. Sv. 30

Válka a revoluce: Články – memoranda – přednášky – rozhovory 1914–1916, Editor: Karel Pichlík, Vydal: Ústav T. G. Masaryka a Masarykův ústav AV ČR, 2005, 1. vydání, 346 stran, ISBN: 80-86142-18-3(ÚTGM), 80-86495-31-0(MSÚ AV ČR)

T. G. Masaryk. Za ideálem a pravdou 4 (1900-1914) Stanislav Polák 2005


 

Praha a Lužičtí Srbové. Sborník z mezinárodní vědecké konference ke 140. výročí narození Adolfa Černého Petr Kaleta – František Martínek – Lukáš Novosad (eds.) 2005

Praha a Lužičtí Srbové: sborník z mezinárodní vědecké konference ke 140. výročí narození Adolfa Černého: (Praha 25.-26.11.2004) = Praha a Serbja: zběrnik z mjezynarodneje wědomostneje konferency k 140. róčnicy narodźenja Adolfa Černeho: (Praha 25.-26.11.2004). Praha: Společnost přátel Lužice, 2005. 274 s. ISBN 80-86495-28-0.

Počátky emancipace žen v Čechách. Dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze v 19. století Marie Bahenská 2005

Bahenská, Marie. Počátky emancipace žen v Čechách. Dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze v 19. století. Praha : Libri; Praha : SLON, 2005. 176 s. (Gender Sondy : 2). ISBN 80-7277-241-4.

Mezi demokracií a totalitou. Domov a exil Jaroslav Krejčí 2006

KREJČÍ, Jaroslav. Mezi demokracií a diktaturou: domov a exil. Praha: Masarykův ústav - Archiv AV ČR v nakl. Albis international, 2006. ISBN 80-86404-19-6.

Masarykův sborník XIII (2004–2006) Jan Gebhart – Jan Kuklík – Josef Tomeš (eds.) 2006

Vydal: Ústav T. G. Masaryka a Masarykův ústav AV ČR, 2006, 539 stran, pevná vazba, ISBN:80-86495-40-X (MSÚ AV ČR), 80-86142-22-1 (ÚTGM, o. p. s. )

Věda a armáda – věda a válka (1914–2004) Richard Vašek (ed.) 2006

Věda a armáda - věda a válka (1914-2004): sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha: AV ČR. Masarykův ústav, 2006. ISBN 80-86495-35-3.

Češi o Lužických Srbech Petr Kaleta 2006

Český vědecký, publicistický a umělecký zájem o Lužické Srby v 19. století a sorabistické dílo Adolfa Černého.

Deset pražských bytů rodiny Masarykovy Josef Tichý 2006

Tichý, Josef. Deset pražských bytů rodiny Masarykovy. Praha: Ústav T.G. Masaryka, 2006. 194 s. ISBN 80-86142-20-5.

Výbor kodikologických a paleografických rozprav a studií Jiří Pražák 2006

PRAŽÁK, Jiří. Výbor kodikologických a paleografických rozprav a studií. Praha: Masarykův ústav - Archiv Akademie věd ČR, Komise pro soupis a studium rukopisů, 2006. Studie o rukopisech. Monographia. ISBN 80-86404-07-2.
ISBN: 80-86404-07-2

Věře Olivové ad honorem. Sborník příspěvků k novodobým československým dějinám Eva Broklová – Marie L. Neudorflová (eds.) 2006

Broklová, Eva, ed. Věře Olivové ad honorem: sborník příspěvků k novodobým československým dějinám. [Praha]: Společnost Edvarda Beneše v Ústavu T.G. Masaryka, 2006. 267 s. ISBN 80-86142-24-8.

Cesty na východ. Češi v korespondenci M. F. Rajevského Vratislav Doubek 2006

Doubek, Vratislav, ed. Cesty na východ: Češi v korespondenci M. F. Rajevského. 1. vyd. Praha: Masarykův archiv – Archiv AV ČR, 2006. 378 s. ISBN 80-86495-39-6.

Projevy, články, rozhovory 1935–1938 Edvard Beneš; Richard Vašek (ed.) 2006

Beneš, Edvard. Projevy, články, rozhovory 1935-1938. 1. vyd. Praha: Masarykův ústav - Archiv AV ČR, 2006. 727 s. ISBN 80-86495-38-8.

T. G. Masaryk. Dopis Oldře Dagmar Hájková (ed.) 2006

T. G. Masaryk. Dopisy Oldře. Praha : In život, 2006. 107 s. (Mimochodem : 8). ISBN 80-254-7992-7.

Soupis sbírky rukopisů knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně Stanislav Petr 2007

Monographia - svazek XII, Autor: Stanislav Petr
Vydal: Masarykův ústav a Archiv AV ČR v. v. i.ve spolupráci s Komisi pro soupis a studium rukopisů, 2007, 1. vydání, 588 s., obrazová příloha, pevná vazba, česky, německy, Formát: 24 x 16 cm, ISSN 0585-5691, ISBN: 978-80-86404-23-3
 

Válka a armáda v českých dějinách. Sociohistorické črty Marie Koldinská – Ivan Šedivý 2007

Autoři se zamýšlejí nad kořeny a příčinami představ o holubičí povaze Čechů a jejich negativními postoji k válčení a všemu hrdinskému, které stejně jako přesvědčení o českém „švejkování“ patřilo k hlavním rysům české sebestylizace ve 20. století. Ale jaká je skutečná povaha vztahu české společnosti k armádě a vojenství vůbec?

Die Deutsche (Karls-) Universität vom Münchener Abkommen bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges Alena Míšková 2007

Publikace navazuje na českou syntetickou práci od téže autorky, specialistky nejen na Německou univerzitu v Praze, ale i na další německé vědecké instituce působící v českých zemích a také na její představitele. Německá „verze“ je však významně obohacena nejen v textu, ale i přílohami, např. přehledy nově založených ústavů na univerzitě, přehledem vyučujících, kteří museli univerzitu opustit z rasových důvodů, či celkovým přehledem profesorů a docentů univerzity v letech 1940–1945 i se základními biografickými údaji. Vývoj pražské university za války se od říšských příliš nelišil, zvláštní bylo ale její umístění v českém prostředí a okolnosti, za nichž došlo k jejímu „zglajchšaltování“.

Na pozvání Masarykova ústavu, 3 Jan Hájek – Ivan Šedivý – Filip Tomáš (ed.) 2007

Sborník obsahuje příspěvky ze semináře Moc, vliv a autorita v procesu vzniku a utváření meziválečné ČSR (1918–1921), který se uskutečnil 31. 10. 2006 ve spolupráci Masarykova ústavu – Archivu AV ČR s Historickým ústavem AV ČR.

Na pozvání Masarykova ústavu, 4 Eva Broklová – Vratislav Doubek (eds.) 2007

Sborník obsahuje příspěvky ze seminářů pořádaných Masarykovým ústavem – Archivem AV ČR: Konstitutivní hodnoty novodobé české společnosti (14. 3. 2005), Politika bez vavřínů – fenomén neúspěchu v politice (8. 11. 2005).

Slovanské studie a texty z let 1889–1891 T. G. Masaryk; Jiří Gabriel a kol. (eds.) 2007

Spisy T. G. Masaryka. Sv. 20

Dvacátý svazek Masarykových sebraných spisů patří k té části Spisů, jež knižně přinášejí poprvé texty z let 1889–1891. Obsahuje Masarykovu studii Slavjanofilství I. V. Kirejevského (Slovanské studie I); jediné vyšlo jako samostatná kniha), obsáhlou stať Člověk a příroda, uveřejněnou na pokračování v Květech, dále polemiky, odborné, literární a divadelní recenze, články, projevy a politickou publicistiku v Čase, Národních listech, Athenaeu, Bohemii a dalších časopisech.

Stránky