Název Autoři Rokseřadit sestupně
Z počátků Athenaea. Texty z let 1883–1885 T. G. Masaryk; Jiří Franěk (ed.) 2004

Spisy T. G. Masaryka. Sv. 18

Většina editovaných textů je z vědeckého časopisu Athenaeum, který v roce 1883 Masaryk založil, jenom dvě polemiky (navazující na předchozí články) jsou z roku 1886, čtyři studie jsou ze Sborníku Historického, dodnes překvapivě velmi aktuální (o národnosti, židovství a o islamismu), další dva články z jiných časopisů, jeden je přeložen z němčiny.

Na pozvání Masarykova ústavu, 1 Petr Kaleta – Michal Pehr – Richard Vašek (eds.) 2004

Příspěvky z pracovních seminářů pořádaných Masarykovým ústavem AV ČR: Antisemitismus ve střední a východní Evropě (Rusku) na přelomu 19. a 20. století (24. 9. 2003), Edvard Beneš očima mladých badatelů (27. 10. 2003), Třetí republika – demokracie ano či ne? (4. 3. 2004).

Vývoj městských knih v Brně ve středověku Ludmila Sulitková 2004

SULITKOVÁ, Ludmila. Vývoj městských knih v Brně ve středověku: (v kontextu vývoje městských knih v českých zemích). Praha: Archiv Akademie věd ČR, 2004. Práce z Archivu Akademie věd ČR. ISBN 80-86404-13-7.

D1 Archivní přehled Hana Barvíková (ed.) 2004

Práce z Archivu Akademie věd, řada D, sv. 1

Eduard Albert. Příspěvek k životopisu a edice korespondence Helena Kokešová 2004

Kniha představující osobnost Eduarda Alberta, lékaře a chirurga, pedagoga, literárního kritika, překladatele, básníka, mecenáše a politika je prvním autorčiným pokusem o zevrubnou biografii této všestranné osobnosti českých a rakouských dějin 19. století, je doplněna edicemi vzájemné korespondence E. Alberta s Antonínem Rezkem, Karlem Kramářem a Josefem Kaizlem. 

Češi a Němci v pojetí a politice T. G. Masaryka Marie L. Neudorflová (ed.) 2004

Neudorflová, Marie L., ed. Češi a Němci v pojetí a politice T.G. Masaryka: sborník příspěvků z mezinárodní konference [pořádané Masarykovým ústavem AV ČR dne 6. prosince 2002 v Praze. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2004. 229 s. ISBN 80-86495-22-1.

T. G. Masaryk. Za ideálem a pravdou 3 (1893-1900) Stanislav Polák 2004
Místopis města Jihlavy v první polovině 15. století František Hoffmann 2004

Hoffmann, František. Místopis města Jihlavy v první polovině 15. století. Jihlava : Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv v Jihlavě; Praha : Archiv AV ČR, 2004. 446 s. ISBN 80-86404-17-X.

Masarykův sborník XI - XII 2004

Vydal: Ústav T. G. Masaryka a Masarykův ústav AV ČR, 2004, 713 stran, pevná vazba, ISBN:80-86495-21-3 (MSÚ AV ČR), 80-86142-14-0 (ÚTGM, o. p. s. )

Rukopisné fondy centrálních a církevních knihoven v České republice Marie Tošnerová a kol. 2004

Brodský, P. ; Fiala, P. ; Hoffmann, F. ; Hradilová, M. ; Kejř, J. ; Petr, S. ; Pražák, J. ; Šolle, Z. ; Tošnerová, M. ; Zachová, I. Průvodce po rukopisných fondech v České republice 4. Rukopisné fondy centrálních a církevních knihoven v České republice. Praha : Archiv AV ČR, 2004. 720 s. (Studie o rukopisech. Monographia : 10). ISBN 80-86404-16-1.

Rejstříky městské sbírky jihlavské z let 1425–1442 František Hoffmann 2004

Hoffmann, František. Rejstříky městské sbírky jihlavské z let 1425–1442. Praha : Archiv AV ČR, 2004; Praha : Centrum medievistických studií Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR; Jihlava : Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv v Jihlavě. 1019 s. (Archiv český : 40/1, 40/2). ISBN 80-86404-18-8.

Z bojů o rukopisy. Texty z let 1886–1888 T. G. Masaryk; Jana Svobodová (ed.) 2004

Spisy T. G. Masaryka. Sv. 19

Editor: Jana Svobodová, Vydal: Masarykův ústav AV ČR a Ústav T. G. Masaryka, 2004, 1.vydání, 686 stran, ISBN: 80-86495-25-6(MSÚ), 80-86142-16-7(ÚTGM)

Iluminované rukopisy českého původu v polských sbírkách Pavel Brodský 2004

Monographia - svazek IX, Autor: Pavel Brodský,
Vydal: Masarykův ústav a Archiv AV ČR v. v. i., 2004, 1. vydání, 220 s. + 32 barevných obrazových příloh, pevná vazba,česky, anglické resumé,
Formát: 31 x 22 cm,
ISBN 80-860404-15-3,
ISSN 0585-5691

Praha a Lužičtí Srbové. Sborník z mezinárodní vědecké konference ke 140. výročí narození Adolfa Černého Petr Kaleta – František Martínek – Lukáš Novosad (eds.) 2005

Praha a Lužičtí Srbové: sborník z mezinárodní vědecké konference ke 140. výročí narození Adolfa Černého: (Praha 25.-26.11.2004) = Praha a Serbja: zběrnik z mjezynarodneje wědomostneje konferency k 140. róčnicy narodźenja Adolfa Černeho: (Praha 25.-26.11.2004). Praha: Společnost přátel Lužice, 2005. 274 s. ISBN 80-86495-28-0.

Počátky emancipace žen v Čechách. Dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze v 19. století Marie Bahenská 2005

Bahenská, Marie. Počátky emancipace žen v Čechách. Dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze v 19. století. Praha : Libri; Praha : SLON, 2005. 176 s. (Gender Sondy : 2). ISBN 80-7277-241-4.

Válka a revoluce, I. Články, memoranda, přednášky, rozhovory, 1914–1916 T. G. Masaryk; Karel Pichlík (ed.) 2005

Spisy T. G. Masaryka. Sv. 30

Válka a revoluce: Články – memoranda – přednášky – rozhovory 1914–1916, Editor: Karel Pichlík, Vydal: Ústav T. G. Masaryka a Masarykův ústav AV ČR, 2005, 1. vydání, 346 stran, ISBN: 80-86142-18-3(ÚTGM), 80-86495-31-0(MSÚ AV ČR)

Německo a Československo Edvard Beneš 2005

BENEŠ, Edvard a Eva BROKLOVÁ. Německo a Československo. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2005. ISBN 80-86495-29-9.

T. G. Masaryk. Za ideálem a pravdou 4 (1900-1914) Stanislav Polák 2005


 

Do politiky prý žena nesmí, proč? Vzdělávání a postavení žen v české společnosti v 19. a na počátku 20. století Jana Malínská 2005

Malínská, Jana. Do politiky prý žena nesmí – proč? Vzdělání a postavení žen v české společnosti v 19. a na počátku 20. století. Praha : SLON; Praha : Libri, 2005. 174 s. (Gender sondy : 3), ISBN 80-7277-295-3.

Národnostní otázka v Polsku a Československu v meziválečném období Petr Kaleta – František Martínek – Lukáš Novosad (eds.) 2005

KALETA, Petr, František MARTÍNEK a Lukáš NOVOSAD. Národnostní otázka v Polsku a Československu v meziválečném období: sborník z mezinárodní vědecké konference : (26.-27.10.2004) = Kwestia narodowa w Polsce i w Czechosłowacji w okresie międzywojennym : praca zbiorowa z międzynarodowej konferencji naukowej : (26-27 X 2004 r.). Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2005. ISBN 80-86495-30-2.

Stránky