Název Autoři Rokseřadit sestupně
Základové konkretné logiky T. G. Masaryk; Jiří Olšovský, Jindřich Srovnal (eds.) 2001

Spisy T. G. Masaryka. Sv. 2

Masaryk, Tomáš Garrigue. Základové konkretné logiky: (třídění a soustava věd). 2. (české) vyd. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2001. 205 s. Spisy T. G. Masaryka; sv. 2. ISBN 80-86142-11-6.

 

Dějiny Bulharska Jan Rychlík 2001

Rychlík, Jan. Dějiny Bulharska. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 508 s. (Dějiny států.). ISBN 80-7106-404-1.

T. G. Masaryk. Za ideálem a pravdou 2 (1882-1893) Stanislav Polák 2001
Soupis rukopisů Státního okresního archivu v Jihlavě František Hoffmann 2001

Hoffmann, František. Soupis rukopisů Státního okresního archivu v Jihlavě. Praha : Archiv AV ČR; Jihlava : Okresní úřad Státní okresní archiv v Jihlavě, 2001. 536 s. (Studie o rukopisech. Monographia : 6). ISBN 80-86404-03-X.

Charlotta G. Masaryková. Sborník příspěvků z konference ke 150. výročí jejího narození konané 10. listopadu 2000 Marie L. Neudorflová (ed.) 2001

Neudorflová, Marie L., ed. Charlotta G. Masaryková: sborník příspěvků z konference ke 150. výročí jejího narození, konané 10. listopadu 2000 [v Praze]. 1. vyd. Praha: Masarykův ústav Akademie věd ČR, 2001. 246 s., xvi s. obr. příl. ISBN 80-86495-03-5.

Parlamentní projevy 1907–1914 T. G. Masaryk; Vratislav Doubek a kol. (eds.) 2002

Spisy T. G. Masaryka. Sv. 29

Druhý svazek projevů T. G. Masaryka, z let 1907–1914, období Masarykova působení v zemském sněmu a říšské radě. Z němčiny přeložila Veronika Dudková

Bohumil Němec: Vzpomínky Václav Podaný – Jan Janko (eds.) 2002

Práce z Archivu Akademie věd, řada B, sv. 16

Sebevražda T. G. Masaryk; Jindřich Srovnal (ed.) 2002

Spisy T. G. Masaryka. Sv. 1

Masaryk, Tomáš Garrigue. Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty. 5. vyd. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2002. 221 s. Spisy T. G. Masaryka; sv. 1. ISBN 80-86495-13-2.

A7 Studie a články Hana Barvíková – David Pazdera (eds.) 2002
K dějinám vědy a vědeckých institucí. Praha: Archiv Akademie věd ČR, 2002. 327 s. Práce z Archivu Akademie věd, Studie a články; sv. 7. ISBN 80-86404-08-0.
Mám jen knihy a skripta, cenná práce životní. 70 let Masarykova ústavu. Studie a dokumenty Eva Broklová a kol. 2002

BROKLOVÁ, Eva, Dagmar HÁJKOVÁ, Josef TOMEŠ a Richard VAŠEK. Mám jen knihy a skripta, cenná práce životní: 70 let Masarykova ústavu. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2002. ISBN 80-86495-12-4.

TGM, Rusko a Evropa. Dílo, vize, přítomnost Karel Krátký (ed.) 2002

Krátký, Karel, ed. TGM, Rusko a Evropa: dílo, vize, přítomnost: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané ve dnech 12.-14. září 1997 v Praze. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2002. 463 s. ISBN 80-86495-15-9

Spory o dějiny IV. Sborník kritických textů 2003

Spory o dějiny: sborník kritických textů. IV. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2003. 186 s. ISBN 80-86495-16-7.

Reflexe počátků vědecké instituce. První všední dny ČSAV a jejích ústavů v paměti současníků Hana Barvíková (ed.) 2003

Reflexe počátků vědecké instituce: první všední dny ČSAV a jejích ústavů v paměti současníků: sborník ze setkání pamětníků v Praze 25. a 26.ll.2002. Praha: Archiv Akademie věd ČR, 2003. 199 s. Práce z Archivu Akademie věd ČR, C 4 (Řada C, sv. 4). ISBN 80-86404-06-4.

Josef Antonín Seydl: Kronika královského města Berouna. Miloš Garkisch – Marie Tošnerová (eds.) 2003

Garkisch, Miloš ; Tošnerová, Marie (eds.). Josef Antonín Seydl: Kronika královského města Berouna. Beroun : SOA Praha – SOkA Beroun, 2003. 255 s. ISBN 80-86772-03-9.

Summae confessorum a jiná díla pro foro interno v rukopisech českých a moravských knihoven Jiří Kejř 2003

Kejř, Jiří. Summae confessorum a jiná díla pro foro interno v rukopisech českých a moravských knihoven. Praha : Archiv AV ČR, 2003. 144 s. (Studie o rukopisech. Monographia : 8). ISBN 80-86404-10-2

O německé revoluci. K politické ideologii sudetských Němců Emanuel Rádl 2003

RÁDL, Emanuel a Eva BROKLOVÁ. O německé revoluci: K politické ideologii sudetských Němců. V tomto souboru 1. vyd. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2003. ISBN 80-86495-17-5.

Cesta demokracie I. Projevy, články, rozhovory 1918–1920 T. G. Masaryk; Vojtěch Fejlek, Richard Vašek (eds.) 2003

Spisy T. G. Masaryka. Sv. 33

Komentovaná reedice dřívějších vydání připravených V. K. Škrachem shrnuje časopisecky publikované Masarykovy články, rozhovory, ale i veřejné projevy a poselství z počátků republiky.

Zprávy tajným inkoustem. Kapitola z dějin českého zpravodajství za první světové války (1914-1918) Martin Kučera 2003

Kučera, Martin. Zprávy tajným inkoustem: kapitola z dějin českého zpravodajství za první světové války (1914-1918). Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2003. 193 s. ISBN 80-86495-18-3.

Průvodce životem a dílem T. G. Masaryka / Česká otázka včera a Jaroslav Opat 2003

Autor: Jaroslav Opat, Vydal: Ústav T. G. Masaryka, o. p. s., 2003, 1. vydání, 534 stran, Formát: 21 x 15 cm, pevná vazba, č.b fotografie

Korespondence T. G. Masaryk - Edvard Beneš (1914-1918) Dagmar Hájková – Ivan Šedivý (eds.) 2004

BENEŠ, Edvard, Dagmar HÁJKOVÁ, Tomáš Garrigue MASARYK a Ivan ŠEDIVÝ. Korespondence T.G. Masaryk - Edvard Beneš 1914-1918. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2004. Korespondence TGM. ISBN 80-86495-19-1.

Stránky