Název Autoři Rokseřadit sestupně
Spory o dějiny III. Sborník kritických textů 2000
Formování československého zahraničního odboje v letech 1938–1939 ve světle svědectví Jana Opočenského Milan Hauner – Marek Ďurčanský – Václav Podaný – Michal Šulc 2000
T. G. Masaryk obrazem a slovem / T. G. Masaryk His Life in Words and Pictures Stanislav Polák 2000

POLÁK, Stanislav. T.G. Masaryk obrazem a slovem = T.G. Masaryk His Life in Words and Pictures. Přeložila Marie L. NEUDORFLOVÁ. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2000. ISBN 80-902659-6-0.

Otázka sociální I-II T. G. Masaryk; Jindřich Srovnal (ed.) 2000

Spisy T. G. Masaryka. Sv. 9, 10

Otázka sociální: základy marxismu filosofické a sociologické. I–II, sv. 9-10, Editor: Jindřich Srovnal., Vydal:
Masarykův ústav AV ČR, 2000, 6. vydání, 283 a 299 stran (2 svazky)

Biografický slovník archivářů českých zemí Jaroslav Hoffmannová – Jana Pražáková 2000

Hoffmannová, Jaroslava ; Pražáková, Jana. Biografický slovník archivářů českých zemí. Praha : Libri, 2000. 830 s. ISBN 80-7277-023-3.

Moderní člověk a náboženství T. G. Masaryk; Jan Zouhar a kol. (eds.) 2000

Spisy T. G. Masaryka. Sv. 8

Editor: Jan Zouhar, Helena Pavlincová, Jiří Gabriel, Vydal: Masarykův ústav AV ČR, 2000, 2. vydání, 222 stran, ISBN: 80-902659-4-4(MSÚ), 80-86142-08-6(ÚTGM)

Masarykův sborník X 2000

Vydal: Masarykův ústav AV ČR, 2000, 1. vydání, 446 stran, pevná vazba, ISBN: 80-902659-8-7

T. G. Masaryk. Za ideálem a pravdou 1 (1850-1882) Stanislav Polák 2000

Tomáš Garrigue Masaryk patří nesporně k největším postavám českých i světových dějin. Kniha se snaží o vylíčení jeho dramatického života jako poutavého, místy i napínavého románu. Vznikla na základě obsáhlého studia literatury a pramenů, výsledky tohoto studia však podává formou literárně plynulou a čtenářsky přístupnou, ale přitom bez újmy vědecké spolehlivosti. Navíc je opatřena důkladným vědeckým aparátem, který má umožnit detailní kontrolu a kritiku autorova pracovního postupu.

Popravčí a psanecké zápisy jihlavské z let 1405–1457 František Hoffmann 2000

Hoffmann, František. Popravčí a psanecké zápisy jihlavské z let 1405–1457. Praha : Filosofia, 2000. 300 s. (Archiv český : 38). ISBN 80-7007-146-X.

Emigrace z Ruska v meziválečném Československu. Prameny v českých, moravských a slezských archivech Hana Barvíková – Václav Podaný 2000

Práce z Archivu Akademie věd, řada B, sv. 15

Věda v Československu v letech 1953–1963. Sborník z konference Hana Barvíková – Marek Ďurčanský – Pavel Kodera (eds.) 2000

Práce z dějin vědy, sv. 1

Česká otázka – Naše nynější krize – Jan Hus T. G. Masaryk; Jiří Brabec (ed.) 2000

Spisy T. G. Masaryka. Sv. 6

Editor: Jiří Brabec, Vydal: Masarykův ústav AV ČR, 2000, 492 stran, ISBN: 80-902659-3-6(MSÚ), 80-86142-07-8(ÚTGM)

Katalog iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea v Praze Pavel Brodský 2000

Brodský, Pavel. Katalog iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea v Praze. Praha : Archiv AV ČR, 2000. 538 s. (Studie o rukopisech. Monographia. : 5). ISBN 80-85917-78-5.

Základové konkretné logiky T. G. Masaryk; Jiří Olšovský, Jindřich Srovnal (eds.) 2001

Spisy T. G. Masaryka. Sv. 2

Masaryk, Tomáš Garrigue. Základové konkretné logiky: (třídění a soustava věd). 2. (české) vyd. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2001. 205 s. Spisy T. G. Masaryka; sv. 2. ISBN 80-86142-11-6.

 

Průvodce po rukopisných fondech v České republice. Díl III. Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice Marie Tošnerová a kol. 2001

Brodský, Pavel ; Hradilová, Marta ; Petr, Stanislav ; Tošnerová, Marie. Průvodce po rukopisných fondech v České republice 3. Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice. Praha : Archiv AV ČR, 2001. 320 s. (Studie o rukopisech. Monographia : 7). ISBN 80-86404-05-6.

Milá mama / Dear Alice. Korespondence Alice a Charlotty Masarykových 1915–1916 Dagmar Hájková – Jaroslav Soukup (eds.) 2001

Hájková, Dagmar ; Soukup, Jaroslav (eds.). Drahá mama / Dear Alice. Korespondence Alice a Charlotty Masarykových 1915-1916. Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2001. 244 s. ISBN 80-86495-06-X.

Milován a sledován. Český spisovatel Prokop Chocholoušek 1819–1864 Magdaléna Pokorná 2001
T. G. Masaryk. Za ideálem a pravdou 2 (1882-1893) Stanislav Polák 2001
Prezident Republiky československé. Instituce a osobnost T. G. Masaryka Eva Broklová 2001

Broklová, Eva. Prezident Republiky československé: instituce a osobnost T. G. Masaryka. V tomto souboru 1. vyd. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2001. 143 s. ISBN 80-86495-07-8.

Parlamentní projevy 1891–1893 T. G. Masaryk; Vratislav Doubek a kol. (eds.) 2001

Spisy T. G. Masaryka. Sv. 21

První svazek parlamentních projevů T. G. Masaryka, z let 1891–1893, kdy působil v zemském sněmu a říšské radě.

Stránky