Název Autoři Rokseřadit sestupně
Vědy o životě v českých zemích 1750–1950 Jan Janko 1997

JANKO, Jan. Vědy o životě v českých zemích 1750-1950. Praha: Archiv Akademie věd České republiky, 1997. Práce z dějin Akademie věd. ISBN 80-902464-0-0.

Cesta demokracie IV. Projevy, články, rozhovory 1929–1937 T. G. Masaryk; Vojtěch Fejlek (ed.) 1997

Spisy T. G. Masaryka. Sv. 36

Navazuje na Cestu demokracie III a shrnuje časopisecky publikované Masarykovy články, rozhovory s novináři, i veřejné projevy a poselství z let 1929–1937.

Masarykův sborník IX 1997

Vydal: Ústav T. G. Masaryka, 1997, 1. vydání, 309 stran, pevná vazba, ISBN: 80-901971-9-1

Práce z dějin Akademie věd, A 5 1997

Práce z dějin Akademie věd. Studia historiae academiae scientiarum, řada A, sv. 5

Století české politiky. Počátky moderní české politiky od Palackého a Havlíčka až po realisty Kaizla, Kramáře a Masaryka Zdeněk Šolle 1998

Šolle, Zdeněk. Století české politiky. Počátky moderní české politiky od Palackého a Havlíčka až po realisty Kaizla, Kramáře a Masaryka. Praha : Mladá fronta, 1998. 298 s. ISBN 80-204-0696-4.

Prohlášení nezávislosti československého národa zatímní vládou československou, osmnáctého října MDCCCCXVIIII Eva Broklová (ed.) 1998

BROKLOVÁ, Eva. Prohlášení nezávislosti československého národa zatímní vládou československou = Declaration of Independence of the Czechoslovak Nation by its Provisional Government. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 1998. ISBN 80-86142-03-5.

Průvodce po rukopisných fondech v České republice. Díl II. Rukopisné fondy archivů v České republice Marie Tošnerová a kol. 1998

Brodský, Pavel ; Hradilová, Marta ; Petr, Stanislav ; Tošnerová, Marie. Průvodce po rukopisných fondech v České republice 2. Rukopisné fondy archivů v České republice. Praha : Archiv AV ČR, 1998. 340 s. (Studie o rukopisech. Monographia : 2). ISBN 80-902464-2-7.

Přednášky a studie z let 1882–1884 T. G. Masaryk; Stanislav Polák, Jiří Brabec (eds.) 1998

Spisy T. G. Masaryka. Sv. 17

Svazek zachycuje výsledky Masarykovy obsáhlé vědecké, politické a literární činnosti v letech 1882-1884.

Věda v českých zemích za druhé světové války. Sborník z konference Hana Barvíková – Antonín Kostlán (eds.) 1998

Práce z dějin Akademie věd, řada C, sv. 3

Soupis sbírky rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského v Archivu města Brna Irena Zachová – Stanislav Petr 1999

Zachová, Irena; Petr, Stanislav. Soupis sbírky rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského v Archivu města Brna. Praha : Archiv AV ČR, 1999. 293 s. (Studie o rukopisech. Monographia : 4). ISBN 80-902464-9-4

Fondy a sbírky Archivu Akademie věd České republiky Hana Barvíková – Helena Janderová – Václav Podaný 1999

Práce z Archivu Akademie věd, řada B, sv. 13

České ženy v 19. století. Úsilí a sny, úspěchy i zklamání na cestě k emancipaci Marie L. Neudorflová 1999

Neudorflová, Marie. České ženy v 19. století. Úsilí a sny, úspěchy i zklamání na cestě k emancipaci. Praha : Janua, 1999. 446 s. ISBN 80-902622-2-8.

Technokracie v českých zemích (1900–1950) Jan Janko – Emilie Těšínská (eds.) 1999

Práce z dějin Akademie věd, řada A, sv 6.

Studie dějin techniky, sv. 3

Soupis rukopisů Knihovny Kláštera premonstrátů Teplá František Hoffmann 1999

Hoffmann, František. Soupis rukopisů knihovny Kláštera premonstrátů Teplá. Díl 1. Rukopisy. Díl 2. Zlomky a rejstříky. Praha : Archiv AV ČR, 1999. 1092 s. (Studie o rukopisech. Monographia : 3). ISBN 80-902464-7-8.

TGM – Evropan, světoobčan Jaroslav Opat 1999

Opat, Jaroslav. T. G. Masaryk - Evropan, světoobčan. Praha: Ústav T.G. Masaryka, 1999. 98 s. ISBN 80-86142-05-1.

Spory o dějiny I. Sborník kritických textů 1999

Spory o dějiny: sborník kritických textů. I. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 1999. 153 s. ISBN 80-902659-0-1.

Politická kultura německých aktivistických stran v Československu 1918–1938 Eva Broklová 1999

Broklová, Eva. Politická kultura německých aktivistických stran v Československu 1918-1938. Praha : Karolinum, 1999. 196 s. ISBN 80-7184-760-7.

V hluboké úctě a oddanosti Karel Čapek. Výbor z korespondence T.G. Masaryka s Karlem Čapkem Vojtěch Fejlek (ed.) 1999

Fejlek, Vojtěch (ed.). V hluboké úctě a oddanosti Karel Čapek. Výbor z korespondence T.G. Masaryka s Karlem Čapkem. Praha : Masarykův ústav AV ČR, 1999. 137 s. ISBN 80-902659-1-X.

Spory o dějiny II. Sborník kritických textů 1999

Spory o dějiny: sborník kritických textů. 2. 1. vyd. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 1999. 125 s. ISBN 80-902659-2-8.

Společnost v přerodu. Češi ve 20. století Vratislav Doubek (ed.) 2000

Společnost v přerodu: Češi ve 20. století: sborník referátů z cyklické konference Demokracie 2000. 1. vyd. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2000. 319 s. ISBN 80-86495-01-9.

Stránky