Název Autoři Rokseřadit sestupně
Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu. Trojí pohled na český obrozenský lid jako příspěvek k jeho duchovním dějinám František Kutnar 1948

Kutnar, František. Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu: trojí pohled na český obrozenský lid jako příspěvek k jeho duchovným dějinám. První vydání. Praha: nákladem Historického klubu, 1948. 211 stran.

Odkazy dějin a dějepisců Jaroslav Werstadt 1948

Werstadt, Jaroslav. Odkazy dějin a dějepisců. Praha: nákladem historického klubu, 1948. 253 stran.

František Kutnar 1948

Kutnar, František. Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu: trojí pohled na český obrozenský lid jako příspěvek k jeho duchovným dějinám. První vydání. Praha: nákladem Historického klubu, 1948. 211 stran.

Archiv Československé akademie věd. Průvodce po archivních fondech Jiří Beran a kol. 1962

Beran, Jiří a kol. Archiv Československé akademie věd: průvodce po archivních fondech. 1. vyd. Praha: ČSAV, 1962. 125, [1] s. Práce ČSAV.

Dopisy Ignáce Borna D. G. a J. Ch. Schreberům Jiří Beran (ed.) 1971

Beran, Jiří, ed. Dopisy Ignáce Borna D. G. a J. Ch. D. Schreberům. Praha: Ústřední archív ČSAV, 1971. 114, [1] s. Fontes scientiarum in Bohemia florentium historiam illustrantes; Sv. 1.

Ústřední archiv Československé akademie věd. Průvodce po archivních fondech. Doplněk I Jiří Beran 1973

Beran, Jiří, ed. Ústřední archiv Československé akademie věd: Průvodce po archivních fondech: Doplněk. 1. [sv.]. Praha: Academia, 1973. 173, [1] s.

Státní hvězdárna. Inventář archivního fondu Alena Šlechtová 1981

V úvodu k inventáři jsou vedle historie hvězdárny od jejích počátků v první polovině 18. století do roku 1950 (s. I–XV) k dispozici informace o vývoji a dějinách fondu, možnostech jeho využití a o příslušné literatuře.

Inventář archivního fondu Královské české společnosti nauk Jiří Beran 1981

Inventář zásadní neuniverzitní vědecké instituce, jedné z prvních nejen pro oblast českých zemí, ale i pro celé rakouské soustátí, jejíž počátky jsou datovány do poloviny 70. let 18. století a činnost ukončena rokem 1952.

Práce z dějin Československé akademie věd, A 1 1986

Práce z dějin Československé akademie věd, Studia historiae academiae scientiarum bohemoslovacae, řada A, sv. 1

Práce z dějin Československé akademie věd, A 2 1987

Práce z dějin Československé akademie věd. Studia historiae academiae scientiarum bohemoslovacae, řada A, sv. 2

Práce z dějin Československé akademie věd, A 3 1988

Práce z dějin Československé akademie věd. Studia historiae academiae scientiarum bohemoslovacae, řada A, sv. 3

Studies of Czechoslovak historians for the 18th International Congress of the History of Science 1989

Práce z dějin Československé akademie věd, řada C, sv. 1

Česká akademie věd a umění. 1890–1952. Inventář archivního fondu Alena Šlechtová – Josef Levora – Jiří Beran 1989

Práce z dějin Československé akademie věd, řada B, sv. 1

Vznik České akademie věd a umění v dokumentech Jiří Beran 1989

Práce z dějin Československé akademie věd, řada B, sv. 2

Členové České akademie věd a umění 1890–1952 Alena Šlechtová – Josef Levora 1989

Práce z dějin Československé akademie věd, řada B, sv. 3

Osobní fond Jaroslava Heyrovského. Inventář 1896–1980 Miroslav Šmidák 1989

Práce z dějin Československé akademie věd, řada B, sv. 4

T. G. Masaryk a Slovensko (Soubor statí) Jaroslav Opat – Miloš Tomčík – Zdeněk Urban 1992

Opat, Jaroslav, Tomčík, Miloš a Urban, Zdeněk. T.G. Masaryk a Slovensko: soubor statí. Praha: GMA 91, [1993]. 103 s.

Práce z dějin Československé akademie věd, A 4 1992

Práce z dějin Československé akademie věd. Studia historiae academiae scientiarum bohemoslovacae, řada A, sv. 4

Druhý sjezd československých historiků (5.–11. října 1947) a jeho místo ve vývoji českého dějepisectví v letech 1935–1948 Antonín Kostlán 1993

Práce z dějin České akademie věd. Studia historiae Academiae scientiarum Bohemicae

Juvenilie. Studie a stati 1876–1881 T. G. Masaryk; Stanislav Polák (ed.) 1993

Spisy T. G. Masaryka. Sv. 16

Svazek přibližuje v unikátním souboru studie a články z počátků Masarykovy literární činnosti v letech 1876–1881. Dokládají proces názorového zrání mladého Masaryka.

Stránky