cart
0
Kategorie publikací

Věda a vědec ve společnosti

Úvodní fotka tématu
Výzkumný tým

Věda a vědec ve společnosti

Tým se soustředí na výzkum dějin vědeckých institucí a osobností v českých zemích v 19. a 20. století (s časovými přesahy) především z hlediska jejich pozice v rámci společnosti. Páteřním projektem týmu jsou Dějiny Československé akademie věd a výzkumy zaměřené na její předchůdce (Českou akademii věd a umění, Československou národní radu badatelskou, Královskou českou společnost nauk). Důraz ale klademe též na témata sociálních dějin vědy a vědeckých osobností, na problematiku role vědců ve formování diskurzu v jednotlivých oblastech společenského života, na jejich fungování ve veřejných funkcích i ve formálních a neformálních vlivových sítích i na otázky spojené s habitem vědců a mechanismem vztahů uvnitř vědecké obce (personální strategie, generace, vztahy učitelů a jejich žáků, role genderu). Počítá se rovněž s projekty zaměřenými na obraz vědce a vědy z pohledu ostatních společenských skupin, např. v umění. Vedle tradičních archivních pramenů se skupina zabývá možnostmi využití dalších typů historických pramenů a metod, např. orální historie či ikonografických pramenů.


Foto produktu

Astronomers behind the Iron Curtain: The First Postwar Generation in Czechoslovakia

Tomáš W. Pavlíček – Petra Hyklová – Martin Šolc

Foto produktu
cart

„Ženám žádný obor vědecký od přírody není uzavřen.“ Spletité cesty žen k vědecké kariéře v první polovině 20. století

Marie Bahenská – Libuše Heczková – Dana Musilová

Foto produktu
cart

Milada Paulová – první česká profesorka. Mezi soudobými dějinami a byzantologií

Daniela Brádlerová

Foto produktu
cart

Práce z dějin Akademie věd, 2022/2

Foto produktu
cart

Práce z dějin Akademie věd, 2022/1

Foto produktu

Československo v Orientu. Orient v Československu.

Adéla Jůnová Macková – Libor Jůn

Foto produktu
cart

Práce z dějin Akademie věd, 2021/2

Foto produktu
cart

Práce z dějin Akademie věd, 2021/1

Foto produktu
cart

Habitus českých vědců 1918-1968. Příklad dvou generací.

Martin Franc a kolektiv

Foto produktu
cart

Stavbám na kloub. Stoleté dějiny Ústavu teoretické a aplikované mechaniky

Věra Dvořáčková

Foto produktu
cart

Práce z dějin Akademie věd, 2020/2

Foto produktu
cart

Práce z dějin Akademie věd, 2020/1

Foto produktu
cart

Práce z dějin Akademie věd, 2019/2

Foto produktu
cart

Práce z dějin Akademie věd, 2019/1

Foto produktu
cart

Dějiny Československé akademie věd I. (1952–1962)

Martin Franc — Věra Dvořáčková (eds.)

Foto produktu
cart

Práce z dějin Akademie věd, 2018/2

Foto produktu
cart

Práce z dějin Akademie věd, 2018/1

Foto produktu
cart

Práce z dějin Akademie věd, 2017/2

Foto produktu
cart

Práce z dějin Akademie věd, 2017/1

Foto produktu
cart

Práce z dějin Akademie věd, 2016/2

Foto produktu
cart

Práce z dějin Akademie věd, 2016/1

Foto produktu

Rationed Life. Science, Everyday Life, and Working-Class Politics in the Bohemian Lands, 1914–1918

Rudolf Kučera

Foto produktu

Etnologie v zúženém prostoru

Jiří Woitsch – Adéla Jůnová Macková (eds.)

Foto produktu
cart

Učitel archivářů. Jindřichu Schwippelovi k osmdesátinám

Milena Josefovičová – Adéla Jůnová Macková (eds.)

Přihlásit se