Publikace Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví

svazek2.jpg?itok=RTI8ceap Svazek 2

  • Miroslav Kunštát – Jaroslav Šebek – Hildegard Schmoller (eds.): Krize, válka a nový začátek. Československo a Rakousko 1933–1948. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2017

svazek1.jpg?itok=ILFjxIvR Svazek 1

  • Kreiského éra v Rakousku a období normalizace v ČSSR  / Michal Stehlík, Gerald M. Sprengnagel (eds.):  Kreiského éra v Rakousku a období normalizace v ČSSR, Praha: Univerzita Karlova 2013, 245 s. ISBN 978-80-7308-480-6 (pdf)