Publikace Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví

svazek1.jpg?itok=ILFjxIvRSvazek 1

  • Michal Stehlík – Gerald M. Sprengnagel (eds.): Kreiského éra v Rakousku a období normalizace v ČSSR, Praha: Univerzita Karlova 2013, 245 s. ISBN 978-80-7308-480-6 (PDF)

svazek2.jpg?itok=RTI8ceap Svazek 2

  • Miroslav Kunštát – Jaroslav Šebek – Hildegard Schmoller (eds.): Krize, válka a nový začátek. Československo a Rakousko 1933–1948. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2017, 274 s. ISBN 978-80-87782-80-4.

Svazek 3

  • cirkve-nabozenstvi-politika.jpg?itok=q4AFjhpf Miroslav Kunštát – Jaroslav Šebek – Hildegard Schmoller (eds.): Církve, náboženství a politika v Československu a Rakousku ve 20. století. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2017, 325 s. ISBN 978-80-88304-12-8.

Svazek 4

  • Hildegard Schmoller – Miroslav Kunštát – Monika Březinová (eds.): Z 20. století do nového tisíciletí. Československo / Česká republika a Rakousko 1986–2016. (připravuje se)