Publikace Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví