Výběrové řízení na místo vědeckého pracovníka v oboru kodikologie

 

Ředitel Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo:

vědecký pracovník v oboru kodikologie do Oddělení pro soupis a studium rukopisů (úvazek 1,0)

 

Kvalifikační požadavky:

 • absolvent VŠ oboru archivnictví a pomocné vědy historické, historie nebo příbuzných oborů,
 • vědecká hodnost Ph.D., její ekvivalent či pokročilá fáze doktorského studia výhodou,
 • publikační činnost v oboru kodikologie, pomocných věd historických či dějin středověku,
 • aktivní znalost alespoň dvou cizích jazyků,
 • orientace v digital humanities výhodou.

Náplň práce:

 • původní výzkum v dané oblasti a publikace jeho výsledků v ČR i v zahraničí,
 • koncipování a řešení projektů účelové podpory,
 • organizace vědeckých setkání.

Nabízíme:

 • pozici ve stabilní výzkumné instituci s adekvátním mzdovým ohodnocením,
 • odměny v závislosti na dosažených výsledcích,
 • benefity: 5 týdnů dovolené, sick days, stravenky, příspěvek na penzijní pojištění, jazykové kurzy,
 • nástup od 1. 3. 2021 nebo dohodou.

 

Přihlášky s přiloženým strukturovaným profesním životopisem, kopiemi VŠ diplomů, soupisem osobní bibliografie a představou o působení v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR zasílejte do 30. 1. 2021 emailem na sekretariat@mua.cas.cz (předmět zprávy: Výběrové řízení – kodikologie) a zároveň v uzavřené obálce (rozhoduje datum poštovního razítka) nadepsané „Výběrové řízení – kodikologie“ na adresu:

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
ředitel
Gabčíkova 10
182 00  Praha 8

 

Tisk (PDF)