Výběrové řízení na místo vědeckého pracovníka: dějiny české moderní filozofie

affe-vor-skelett.jpg?itok=nfSoaog- Ředitel Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR, v. v. i.,

vyhlašuje výběrové řízení na místo vědeckého pracovníka (úvazek 0,5) v oboru dějiny české moderní filozofie (se vztahem k osobě a dílu TGM).

 

Požadovaná kvalifikace:

  • absolvent VŠ oboru filozofie, popř. sociologie,
  • titul Ph.D./CSc., popř. jejich ekvivalent,
  • aktivní znalost alespoň dvou cizích jazyků,
  • publikační činnost v oboru a další předpoklady vědecké práce.

 

Přihlášky s přiloženým strukturovaným profesním životopisem, kopiemi VŠ diplomů (doktorského studia), soupisem osobní bibliografie a představou o působení v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR zasílejte v uzavřené obálce nadepsané „Výběrové řízení – česká moderní filozofie“ do 30. září 2017 na adresu:

 

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
ředitel
Gabčíkova 2362/10
182 00  Praha 8

 

Tisk (pdf)