Výběrové řízení na místo odborného archiváře

utgm.jpg?itok=-KSXyN_P Ředitel Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo:

 

vědecký/odborný pracovník v oboru archivnictví do oddělení Archiv ÚTGM – úvazek 1,0

 

Požadovaná kvalifikace:

  • absolvent VŠ oboru archivnictví a pomocné vědy historické nebo historie,
  • vědecká hodnost Ph.D. výhodou,
  • aktivní znalost alespoň dvou cizích jazyků, z toho jeden němčina,
  • praxe v oboru,
  • předpoklady vědecké práce (zájem o české moderní dějiny, zejména o osobnost T. G. Masaryka a E. Beneše),
  • publikační činnost v oboru českých moderních dějin.

 

Přihlášky s přiloženým strukturovaným profesním životopisem a soupisem osobní odborné bibliografie zasílejte v uzavřené obálce nadepsané Výběrové řízení – Archiv ÚTGM do 20. prosince 2017 (rozhoduje datum poštovního razítka) na adresu:

 

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Gabčíkova 2362/10

182 00 Praha 8

 

Tisk (pdf)