Výběrové řízení na místo kodikologa

olomoucke-horologium.jpg?itok=-j6VgdkE Ředitel Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo:

 

vědecký/odborný pracovník v oboru kodikologie do Oddělení pro soupis a studium rukopisů

(úvazek 0,5)

 

Požadovaná kvalifikace:

  • absolvent VŠ oboru archivnictví a pomocné vědy historické, historie (nebo příbuzných oborů),
  • vědecká hodnost Ph.D. nebo její ekvivalent výhodou,
  • aktivní znalost alespoň dvou cizích jazyků,
  • orientace v digital humanities výhodou,
  • předpoklady vědecké práce (zájem o kodikologii a české dějiny období středověku),
  • publikační činnost v oboru kodikologie, pomocných věd historických či dějin středověku.

 

Přihlášky s přiloženým strukturovaným profesním životopisem a soupisem osobní odborné bibliografie zasílejte v uzavřené obálce nadepsané Výběrové řízení – kodikologie do 28. 2. 2018 (rozhoduje datum poštovního razítka) na adresu:

 

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Gabčíkova 2362/10
182 00  Praha 8

 

Tisk (pdf)