Výběrové řízení na místo doktoranda v oboru hudební kultura 15. století v Čechách nebo její recepce v moderní české hudební kultuře

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i. (projekt EXPRO: Staré mýty, nová fakta: české země v centru hudebního dění 15. století), nabízí pracovní místo pro doktoranda / doktorandku na 1–3 roky, s nástupem od 1. 4. 2020 či od 1. 10. 2020 (0,5 úvazku)

 

logo_cz_1.jpg?itok=IHtdgwC4 Badatelské zaměření

Hudební kultura 15. století v Čechách nebo její recepce v moderní české hudební kultuře

 

Podmínky a upřesnění

Pozice doktoranda/doktorandky je financovaná projektem GAČR – EXPRO 19-28306X Staré mýty, nová fakta: české země v centru hudebního dění 15. století, předpokládá se tedy plné zapojení do programu projektu (bližší informace o pětiletém programu jsou dostupné na webových stránkách projektu www.smnf.cz). Student/ka bude pracovat na samostatné disertační práci v úzkém kontaktu s vedením projektu, bude se účastnit pravidelných pracovních setkání týmu a zapojí se aktivně do vědeckých aktivit, pořádaných projektem, tj. přednášek, workshopů a kolokvií / konferencí, apod.

 

Vítány jsou disertační projekty především v tomto okruhu témat:

  • latinská jednohlasá hudba pozdního středověku ve střední Evropě,
  • česká liturgie 15. století,
  • hudba a liturgie v klášterním prostředí v pozdním středověku,
  • česká duchovní píseň,
  • vícehlasá hudba v pramenech českého a středoevropského původu 15. – 16. století,
  • husitské motivy ve skladbách 20. století a jejich kulturně-politický kontext.

 

Požadavky

Uchazeč musí být v době předpokládaného nástupu (1. 4. 2020 či 1. 10. 2020) přijat do doktorského studia na některé z českých či zahraničních univerzit. Předpokladem je aktivní znalost angličtiny nebo němčiny, pasivní znalost latiny a přinejmenším základní znalosti v oblasti středověké hudební paleografie.

 

Masarykův ústav a Archiv AV ČR je středně velkým pracovištěm Akademie věd ČR. Zabývá se výzkumem na poli moderních dějin, dějin vědy, politologie, literární a hudební vědy, součástí ústavu je rovněž Oddělení pro studium a soupis rukopisů.

Masarykův ústav a Archiv AV ČR nabízí potřebné zázemí pro vědeckou činnost. Předpokládá se, že vybraní uchazeči budou bydlet v Praze. V případě zájmu poskytne ústav pomoc při zajištění ubytování pro zahraniční nebo mimopražské uchazeče.

 

Uzávěrka přihlášek: 29. 2. 2020

 

Přihláška musí obsahovat

  1. Návrh disertačního projektu v rozsahu cca 5 stran včetně literatury.
  2. Strukturovaný životopis se soupisem publikací.
  3. Motivační dopis.

 

Nabídky s přiloženým strukturovaným profesním životopisem a soupisem osobní odborné bibliografie, motivačním dopisem a projektem disertace zasílejte v uzavřené obálce nadepsané „Výběrové řízení – hudební věda“ do 29. února 2020 (rozhoduje datum poštovního razítka) na adresu:

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Gabčíkova 10
182 00  Praha 8

 

Kontakt pro další dotazy a upřesnění

Hana Vlhová-Wörner, vlhova@mua.cas.cz (vedoucí projektu)

 

Tisk (pdf)