Výběrové řízení na místa vědeckých pracovníků v oboru českých (československých) dějin

Ředitel Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozice vědeckých pracovníků v oboru českých (československých) moderních dějin (rámcově pro období 1848–1948) se specializací na politické, sociální nebo kulturní dějiny.

Velikost jednotlivých vypsaných pracovních úvazků je 0,5.

Předpokládaný nástup: 1. 1. 2019.

 

Požadovaná kvalifikace:

  • absolvování vysokoškolského vzdělání v oboru historie či příbuzných disciplín,
  • vědecká hodnost Ph.D., CSc. nebo jejich ekvivalent,
  • aktivní znalost alespoň dvou světových jazyků,
  • odpovídající domácí a zahraniční publikační činnost.

 

Přihlášku doručte do 30. 11. 2018 na adresu:

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.,
Gabčíkova 2362/10
182 00 Praha 8

Obálku označte přípisem: Výběrové řízení.

K přihlášce přiložte kopii VŠ diplomu (včetně diplomu o ukončení doktorského studia), životopis, soupis publikační činnosti a představu o Vašem odborném působení v MÚA (cca 2–3 normostrany).

 

Tisk (pdf)