Uzavřena knihovna Archivu AV ČR (Gabčíkova 10)

Z provozních důvodů bude ve dnech 3. 7. – 3. 9. 2017 uzavřena knihovna Archivu AV ČR v Gabčíkově ul.