Tohle jsme prožili. Vzdělávací webový portál (nejen) pro seniory o dějinných krizích a jejich překonávání

Webový portál Tohle jsme prožili je novou otevřenou digitální platformou distančního vzdělávání seniorů v historických vědách a příbuzných oborech. Tématem webového portálu jsou dějinné krize a překonávání krizových momentů lidského života a společnosti s pomocí historické paměti. Dokumentární roadmovie Tohle jsme prožili se věnuje společensky velmi aktuálním tématům: přírodním katastrofám, veřejnému zdraví, civilní ochraně a hospodářským krizím. Didaktická videa Prameny online seniory vybízejí k práci s pramennými dokumenty v digitálním prostředí. Aktivní přístup uživatelů webového portálu je podpořen možností sdílet vlastní textové, obrazové a audiovizuální dokumenty. Prostřednictvím webového portálu přispíváme k širší dostupnosti seniorského vzdělávání, které bylo enormně dotčeno pandemií covidu-19. Ambicí tvůrců webového portálu je intervenovat rovněž ve prospěch udržení kvality života a sociálních kontaktů seniorů.

 

tohle-jsme-prozili_nahled.jpg?itok=vAIJnhOC www.tohlejsmeprozili.cz

 

Projektový tým: 

  • Martin Jemelka, historik, autor projektu 
  • Dagmar Hájková, historička 
  • Pavel Helan, historik 
  • Pavel Horák, historik 
  • Jitka Jindřišková, historička a filoložka 
  • Soňa Martinovská, archivářka 
  • Ivo Bystřičan, sociolog, scenárista, režisér 
  • Lucie Zormanová, didaktička vzdělávání dospělých 

 

Kontakt:

doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
e-mail: jemelka@mua.cas.cz

Webový portál Tohle jsme prožili vznikl na půdě Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Projekt podpořila Technologická agentura České republiky (projekt č. TL04000233, Senioři – nositelé historické paměti 20. století: distanční vzdělávání třetího věku v historických vědách v éře pandemie COVID-19; doba řešení 1. 12. 2020 – 30. 11. 2022).