Pracovní místo pro postdoktorandy od 1. 7. 2022

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i., nabízí pracovní místo pro postdoktorandy na 1–2 roky s nástupem 1. 7. 2022

 

Badatelské zaměření

Dějiny vědy ve střední Evropě 19. a 20. století

Požadavky

Uchazeč musí být v době podání návrhu držitelem titulu Ph.D., Dr. nebo jejich ekvivalentu, maximálně 2 roky po obhájení takového titulu. Do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské/mateřské dovolené. Nezapočítává se rovněž doba strávená na dlouhodobém zahraničním studijním pobytu, přičemž maximální časový odstup mezi obhajobou titulu a podáním žádosti může být v takovém případě 4 roky. 

Aktivní znalost angličtiny a nejméně jednoho z následujících jazyků: němčina, francouzština, ruština

Podmínky

Nabídka tohoto místa je součástí zvláštního programu Akademie věd ČR: „Program podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR“. Výběr uchazečů proběhne ve dvou kolech. Nejprve vybere ústav jednoho až dva kandidáty, konečné rozhodnutí pak učiní Akademická rada AV ČR.

V prvním kole mohou být vybraní kandidáti pozváni k osobnímu pohovoru, v druhém kole budou posuzovány pouze písemné podklady.

Masarykův ústav a Archiv AV ČR je středně velkým pracovištěm Akademie věd ČR. Zabývá se výzkumem na poli moderních dějin, dějin vědy, politologie a literární vědy. Působí zde historici, literární vědci, politologové a odborní archiváři. Ústav spravuje více než 600 archivních fondů a sbírek, spojených s prvním československým prezidentem T. G. Masarykem a jeho spolupracovníky, stejně jako s dějinami vědy od konce 18. století do současnosti.

Masarykův ústav a Archiv AV ČR nabízí potřebné zázemí pro vědeckou činnost. Předpokládá se, že vybraní uchazeči budou bydlet v Praze. V případě zájmu poskytne ústav pomoc při zajištění ubytování pro zahraniční nebo mimopražské uchazeče.

Od vybraných uchazečů bude během jejich pobytu v ústavu požadována publikace odborných textů a podíl na všech činnostech ústavu (výzkumné semináře, konference a další akce).

Masarykův ústav a Archiv AV ČR si vyhrazuje právo toto pracovní místo neobsadit.

Termín nástupu je možné po vzájemné dohodě posunout podle možností vybraného kandidáta.

Uzávěrka přihlášek: 31. 3. 2022

Dotazy

Martin Klečacký: klecacky@mua.cas.cz

Přihláška

  1. Strukturovaný životopis (včetně uvedení data obhájení titulu Ph.D. a státní příslušnosti uchazeče/uchazečky).
  2. Seznam publikovaných prací.
  3. Motivační dopis.
  4. Název a návrh projektu včetně plánovaných výstupů (2-4 strany ve formátu doc/docx).
  5. Rámcový pracovní program (max. 4500 znaků včetně mezer) s vyznačenou preferovanou délkou trvání smlouvy v rozmezí 12–24 měsíců. (soubor ve formátu doc/docx).

Přihlášku zašlete elektronicky na adresu

sekretariat@mua.cas.cz, předmět: Post-Doc Science 2022.

 

Tisk (PDF)