Pracovní místo pro postdoktorandy od 1. 7. 2021 (politické a/nebo sociální dějiny střední Evropy 1848–1948)

 

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i., nabízí pracovní místo pro postdoktorandy na 1–2 roky s nástupem 1. 7. 2021

 

Badatelské zaměření

Politické a/nebo sociální dějiny střední Evropy 1848–1948 

 

Požadavky

Uchazeč musí být v době podání návrhu držitelem titulu Ph.D., Dr. nebo jejich ekvivalentu, maximálně 2 roky po obhájení takového titulu. Do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské/mateřské dovolené. Nezapočítává se rovněž doba strávená na dlouhodobém zahraničním studijním pobytu, přičemž maximální časový odstup mezi obhajobou titulu a podáním žádosti může být v takovém případě 4 roky. 

Aktivní znalost angličtiny a němčiny; částečná znalost alespoň jednoho z následujících jazyků výhodou (čeština, slovenština, polština, slovinština, maďarština)

 

Podmínky

Nabídka tohoto místa je součástí zvláštního programu Akademie věd ČR: Program podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů. Výběr uchazečů proběhne ve dvou kolech. Nejprve vybere ústav jednoho až dva kandidáty, konečné rozhodnutí pak učiní Akademická rada AV ČR.

V prvním kole mohou být vybraní kandidáti pozváni k osobnímu pohovoru, v druhém kole budou posuzovány pouze písemné podklady.

Podmínky programu neumožňují podat přihlášku na více pracovišť AV.

 

Masarykův ústav a Archiv AV ČR je středně velkým pracovištěm Akademie věd ČR. Zabývá se výzkumem na poli moderních dějin, dějin vědy, politologie a literární vědy. Působí zde historici, literární vědci, politologové a odborní archiváři. Ústav spravuje více než 600 archivních fondů a sbírek, spojených s prvním československým prezidentem T. G. Masarykem a jeho spolupracovníky, stejně jako s dějinami vědy od konce 18. století do současnosti.

Masarykův ústav a Archiv AV ČR nabízí potřebné zázemí pro vědeckou činnost. Předpokládá se, že vybraní uchazeči budou bydlet v Praze. Od vybraných uchazečů bude během jejich pobytu v ústavu požadována publikace odborných textů a podíl na všech činnostech ústavu (výzkumné semináře, konference a další akce).

Masarykův ústav a Archiv AV ČR si vyhrazuje právo toto pracovní místo neobsadit.

Termín začátku pracovního poměru může být předmětem jednání.

 

Uzávěrka přihlášek: 5. 3. 2021

 

Dotazy

sekretariat@mua.cas.cz

 

Přihláška

  1. Strukturovaný životopis (včetně uvedení data obhájení titulu Ph.D. a státní příslušnosti uchazeče/uchazečky)
  2. Seznam publikovaných prací.
  3. Motivační dopis.
  4. Název a návrh projektu včetně plánovaných výstupů (2-4 strany ve formátu doc/docx).
  5. Rámcový pracovní program (max. 4500 znaků včetně mezer) s vyznačenou preferovanou délkou trvání smlouvy v rozmezí 12–24 měsíců (soubor ve formátu doc/docx).

 

Přihlášku zašlete elektronicky na adresu sekretariat@mua.cas.cz, předmět: Post-Doc PPLZ 2021.

 

Tisk (PDF)