Pracovní místo pro postdoktorandy od 1. 7. 2018

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i., nabízí pracovní místo pro postdoktorandy na 12–24 měsíců s nástupem 1. 7. 2018

 

Badatelské zaměření

Politické a/nebo sociální dějiny českých zemí v období 1938–1948 v kontextu střední Evropy.

 

Požadavky

Uchazeč musí být v době předpokládaného nástupu držitelem titulu Ph.D., Dr. nebo jejich ekvivalentu, maximálně 2 roky po obhájení takového titulu.

Aktivní znalost angličtiny a němčiny a (alespoň pasivně) nejméně jednoho z následujících jazyků: čeština, slovenština, polština, maďarština.

 

 Podmínky

lucerna-15.12.1943.jpg?itok=kMWdT-dr Nabídka tohoto místa je součástí zvláštního programu Akademie věd ČR: Program podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR. Výběr uchazečů proběhne ve dvou kolech. Nejprve vybere ústav jednoho až dva kandidáty, konečné rozhodnutí pak učiní vedení AV ČR.

V prvním kole mohou být vybraní kandidáti pozváni k osobnímu pohovoru, v druhém kole budou posuzovány pouze písemné podklady.

Masarykův ústav a Archiv AV ČR je středně velkým pracovištěm Akademie věd ČR. Zabývá se výzkumem na poli moderních dějin, dějin vědy, politologie a literární vědy. Působí zde historici, literární vědci, politologové a odborní archiváři. Ústav spravuje více než 600 archivních fondů a sbírek, spojených s prvním československým prezidentem T. G. Masarykem a jeho spolupracovníky, stejně jako s dějinami vědy od konce 18. století do současnosti.

Masarykův ústav a Archiv AV ČR nabízí potřebné zázemí pro vědeckou činnost. Předpokládá se, že vybraní uchazeči budou bydlet v Praze. V případě zájmu poskytne ústav pomoc při zajištění ubytování pro zahraniční nebo mimopražské uchazeče.

Od vybraných uchazečů bude během jejich pobytu v ústavu požadována publikace odborných textů a podíl na všech činnostech ústavu (výzkumné semináře, konference a další akce).

Masarykův ústav a Archiv AV ČR si vyhrazuje právo toto pracovní místo neobsadit.

 

Uzávěrka přihlášek: 16. 3. 2018

 

Dotazy

Rudolf Kučera, kucera@mua.cas.cz

 

Přihláška

  1. Strukturovaný životopis (včetně uvedení data obhájení titulu Ph.D. a státní příslušnosti uchazeče/uchazečky).

  2. Seznam publikovaných prací.

  3. Motivační dopis.

  4. Název a návrh projektu včetně plánovaných výstupů (soubor ve formátu obvyklých textových editorů).

  5. Rámcový pracovní program (max. 1800 znaků včetně mezer) a preferovanou délku trvání smlouvy v rozmezí 12–24 měsíců počínaje 1. 7. 2018 (soubor ve formátu obvyklých textových editorů).

 

Přihlášku zašlete elektronicky na adresu sekretariat@mua.cas.cz, předmět: Post-Doc 2018.

Tisk (pdf)